- alt inkludert?

Image by truthseeker08 from Pixabay

Hvordan skaper vi gode arenaer for inkludering? Hvordan gjenspeiler vi mangfoldet i befolkningen innenfor kulturliv og frivillige organisasjoner? Dette vil være temaer for den andre konferansen under tittelen «Alt inkludert?». Denne gangen vektlegger vi dialogen som arbeidsform.

Vi har invitert spennende innledere både fra regionen og landet for øvrig. Programmet skal gi rom og tid til utveksling av erfaringer og gode grep.

Som i fjor inviterer vi ansatte i folkebibliotek, lokale kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, flyktningetjenester, voksenopplæringer og andre som jobber med inkludering.

Vi har satt opp følgende hovedtema så langt:

 • Hvordan skape lokale arenaer for dialog for en mer mangfoldig befolkning?
 • Hvordan kan dialogmetodikken utarbeidet av Nansens fredssenter bidra til forståelse?
 • Hvordan kan kulturinstitusjoner tilpasse sin formidling til et større mangfold av besøkende?
 • Hvordan kan personer med kort botid i Norge inkluderes i frivillige aktiviteter?

Arrangementet foregår 3. desember 2019 fra kl. 09:45-15:30.

Pris: Kr. 400, - inkl. varm lunsj/kaffe/te/frukt m.m.

Sted: Kimen kulturhus, Stjørdal

Ny påmeldingsfrist: 24. november.

Velkommen! Spre gjerne informasjon om arrangementet i ditt nettverk.

Arrangørgruppen (Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 3. desember 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Søndag 24. november 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • 09.15 - 09.45

  Registrering og kaffe

 • 09.45 - 10.15

  Åpning

  Innslag ved "Behind the wall". Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering 2019

 • 10.15 - 11.45

  Nina Langfeldt

  Skedsmo kommune har 7 års erfaring med Nansen fredssenters dialogmetoder. Gjennom dialog har kommunen engasjert og aktivert kvinner, og det siste året også menn. Dialogen er grunnlaget for god integrering. Innleder vil gjennomføre et praktisk minikurs for å gi innføring i hvordan vi jobber.

 • 11.45 - 12.30

  Lunsj

 • 12.30 - 12.55

  Elisabeth Tandstad og Siri Riksheim, Heimdal videregående skole.

  Vinner Trondheim kommunes mangfoldspris 2019.

 • 13.00 - 13-45

  Tamisha Kindberg

  Kindberg har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden november 2018 og jobber i prosjektet Flerkulturelt Friluftsliv.
  Tidligere har hun vært ansatt i Svenska Jägareförbundet som nasjonalt ansvarlig for mangfold, med fokus på ungdom og integrasjon. Hun har invitert med seg Linda Marie Skjervold fra Idrettsrådet.

 • 14.00 - 14.30

  Insa Müller

  Det lokalhistoriske museum - en dialogarena

  Førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier.

 • 14.45 - 15.30

  Liv-Edel Berge og Torunn Tømmervold

  Læringsenteret ved Trondheim folkebibliotek gir opplæring i bruk av data, mobil og nettbrett for å minske digitalt utenforskap. Eldre og innvandrere fra ikke vestlige land har et særskilt behov for økt digital kompetanse for å delta i samfunnet.

Kontakt

Send oss en e-post om du lurer på noe

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Firma-/avdelingsnavn

Kristin Norberg Norum Avdelingsleder kultur/arrangement Levanger kommune
Meysam Hosseini Bizarra Produksjoner
Mari Moe Krysinska Bizarra Produksjoner
Tove Lindsetmo Bosettings- og integreringstjenesten
Bodil Bedsvåg Bosettings- og integreringstjenesten i Overhalla kommune
Joachim Balstad Engan Etat Kultur, Stjørdal kommune
Bogdan Tomas Flyktningtjeneste i Stjørdal kommune
islam Abou hassan Hitra bibliotek
Tone Elisabeth Helsø Hitra Kultursenter
Gerd Roaldsvik Urstad Høylandet kommune
Gina Thrane Idrettsrådet i Trondheim
Knut J. Langlid Inderøy kommune, innvandrertjenesten
Signe Lindstrøm Indre Fosen bibliotek
Bård Hindrum Indre Fosen kommune
Kine Larsen Kimo Indre Fosen kommune
Ingunn Rokseth Indre Fosen kommune
Aiga Eglite Berg Indre Fosen voksenopplæring og innvandringstjeneste
Kristine Strand Innvandrertjenesten Inderøy
Anne Berit Aspli Kirkens Bymisjon Trondheim/ Skattkammeret Orkanger
Adnan Kuko Kulturenheten, Trondheim kommune
Elizabeth Navarro Kulturformidler Ely Navarro
Trude Svensson Kvalifiseringssenter for innvandrere, Trondheim kommune
Åse Saltvik Levanger Frivilligsentral
Randi Venås Eriksen Levanger Kommune
Ingvild Radwan Levanger kommune
Guri Marjane Sivertsen Levanger kommune
Oddrun Duesten Melhus Bibliotek
Rune Laugsand Melhus kommune
Anne Grethe Tevik Melhus Røde Kors Omsorg
Anne Marken Meråker bibliotek
Gunhild Warø Meråker kommune
Ellen Næss Jensen Midtre Gauldal folkebibliotek
Trude Heggdal Midtre Gauldal frivilligsentral
Helle Thomassen S MiST - avd. Ringve musikkmuseum
Hanna Mellemsether Museene i Sør Trøndelag
Siv-Lena Mjønes Namsos Frivilligsentral
Sissel Thorsen Namsos Frivilligsentral
Lene Emilsen NAV Levanger
Larysa Korniychuk Nav Levanger
Ida Westerhus Nord-Trøndelag Røde Kors
nadya Fjerdingøy Ole Vig vgs Stjørdal
Raja Toumi Orkanger IF
Irene Grandetrø Orkdal kommune, Arbeid og Kvalifisering, flyktningtjenesten
Berit Kristin Sevatdal Røros kommune/Røros Frivilligsentral
Siri Grøttjord Skaun kommune
Ann Helen Helgemo Skaun voksenopplæring
Ragna Ingeborg Strugstad Snåsa bibliotek
Kerim Kara SPRAK OG KULTURFORENİNG
Astrid Vikaune Stjørdal kommune/etat kultur
Anne Karin Nilsen Strinda frivilligsentral
Dagrun Gravbrøt Studieforbundet Kultur og Tradisjon Trøndelag
Lisbeth Lein Sør-Trøndelag Røde kors
Ingunn Aasen Børresen Thora Storm vgs
Beate Wold Thora Storm vgs
Fride Johnsen Gjelsten Thora Storm videregående skole
Pia Helen Jørgensen Trondheim kommune
Kjetil Krøvel Trondheim kommune
Marit Ekle Trondheim kommune, Kulturenheten
Rolf Jensen Trondheim kommune, Kulturenheten
Julie Elisabeth Haugum Trondheim kommune/ Kultursenteret ISAK
Eirin Pålsdatter Eidshaug Trondheim Røde Kors
Maria Knutsdotter Langås Trondheim Røde Kors
Stian Pedersen Trondhiem kommune, kulturenheten
Hildegunn Hestnes Trøndelag fylkesbibliotek
Nanna Jensen Trøndelag fylkesbibliotek
Arnhild Tveikra Trøndelag fylkesbibliotek
Mette J. Vaag Trøndelag fylkesbibliotek, arrangør
Guri Heggem Trøndelag Fylkeskommune
Ranim Amer Koja Trøndelag fylkeskommune
Hege Bae Nyholt Trøndelag fylkeskommune
Almaz Teklay Trøndelag fylkeskommune
Roger McKellar Verdal Kommune
Massod Mirgathi Verdal Kommune
Rita Aasgaard Verdal kommune
ole jørgen Dekkerhus VOFO TRØNDELAG
Ann Tove Rønning VOFO Trøndelag
Tove Riseth Voksenopplæring Midtre Gauldal