- alt inkludert?

Image by truthseeker08 from Pixabay

Hvordan skaper vi gode arenaer for inkludering? Hvordan gjenspeiler vi mangfoldet i befolkningen innenfor kulturliv og frivillige organisasjoner? Dette vil være temaer for den andre konferansen under tittelen «Alt inkludert?». Denne gangen vektlegger vi dialogen som arbeidsform.

Vi har invitert spennende innledere både fra regionen og landet for øvrig. Programmet skal gi rom og tid til utveksling av erfaringer og gode grep.

Som i fjor inviterer vi ansatte i folkebibliotek, lokale kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, flyktningetjenester, voksenopplæringer og andre som jobber med inkludering.

Vi har satt opp følgende hovedtema så langt:

 • Hvordan skape lokale arenaer for dialog for en mer mangfoldig befolkning?
 • Hvordan kan dialogmetodikken utarbeidet av Nansens fredssenter bidra til forståelse?
 • Hvordan kan kulturinstitusjoner tilpasse sin formidling til et større mangfold av besøkende?
 • Hvordan kan personer med kort botid i Norge inkluderes i frivillige aktiviteter?

Arrangementet foregår 3. desember 2019 fra kl. 09:45-15:30.

Pris: Kr. 400, - inkl. varm lunsj/kaffe/te/frukt m.m.

Sted: Kimen kulturhus, Stjørdal

Påmeldingsfrist: 17. november.

Velkommen! Spre gjerne informasjon om arrangementet i ditt nettverk.

Arrangørgruppen (Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 3. desember 2019 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Søndag 17. november 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • 09.15 - 09.45

  Registrering og kaffe

 • 09.45 - 10.15

  Åpning

  Innslag ved "Behind the wall". Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering 2019

 • 10.15 - 11.45

  Nina Langfeldt

  Skedsmo kommune har 7 års erfaring med Nansen fredssenters dialogmetoder. Gjennom dialog har kommunen engasjert og aktivert kvinner, og det siste året også menn. Dialogen er grunnlaget for god integrering. Innleder vil gjennomføre et praktisk minikurs for å gi innføring i hvordan vi jobber.

 • 11.45 - 12.30

  Lunsj

 • 12.30 - 12.55

  Elisabeth Tandstad og Siri Riksheim, Heimdal videregående skole.

  Vinner Trondheim kommunes mangfoldspris 2019.

 • 13.00 - 13-45

  Tamisha Kindberg

  Kindberg har vært ansatt i Norsk Friluftsliv siden november 2018 og jobber i prosjektet Flerkulturelt Friluftsliv.
  Tidligere har hun vært ansatt i Svenska Jägareförbundet som nasjonalt ansvarlig for mangfold, med fokus på ungdom og integrasjon

 • 14.00 - 14.30

  Insa Müller

  Det lokalhistoriske museum - en dialogarena

  Førsteamanuensis ved Institutt for historiske studier.

 • 14.45 - 15.30

  Liv-Edel Berge og Torunn Tømmervold

  Læringsenteret ved Trondheim folkebibliotek gir opplæring i bruk av data, mobil og nettbrett for å minske digitalt utenforskap. Eldre og innvandrere fra ikke vestlige land har et særskilt behov for økt digital kompetanse for å delta i samfunnet.

Kontakt

Send oss en e-post om du lurer på noe

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Firma-/avdelingsnavn

Mari Moe Krysinska Bizarra Produksjoner
Tove Lindsetmo Bosettings- og integreringstjenesten
Bodil Bedsvåg Bosettings- og integreringstjenesten i Overhalla kommune
Joachim Balstad Engan Etat Kultur, Stjørdal kommune
Gerd Roaldsvik Urstad Høylandet kommune
Signe Lindstrøm Indre Fosen bibliotek
Bård Hindrum Indre Fosen kommune
Kine Larsen Kimo Indre Fosen kommune
Ingunn Rokseth Indre Fosen kommune
Anne Berit Aspli Kirkens Bymisjon Trondheim/ Skattkammeret Orkanger
Adnan Kuko Kulturenheten, Trondheim kommune
Elizabeth Navarro Kulturformidler Ely Navarro
Oddrun Duesten Melhus Bibliotek
Rune Laugsand Melhus kommune
Anne Grethe Tevik Melhus Røde Kors Omsorg
Hanna Mellemsether Museene i Sør Trøndelag
Siv-Lena Mjønes Namsos Frivilligsentral
Sissel Thorsen Namsos Frivilligsentral
Ida Westerhus Nord-Trøndelag Røde Kors
Raja Toumi Orkanger IF
Irene Grandetrø Orkdal kommune, Arbeid og Kvalifisering, flyktningtjenesten
Siri Grøttjord Skaun kommune
Ann Helen Helgemo Skaun voksenopplæring
Ragna Ingeborg Strugstad Snåsa bibliotek
Kerim Kara SPRAK OG KULTURFORENİNG
Astrid Vikaune Stjørdal kommune/etat kultur
Anne Karin Nilsen Strinda frivilligsentral
Dagrun Gravbrøt Studieforbundet Kultur og Tradisjon Trøndelag
Lisbeth Lein Sør-Trøndelag Røde kors
Ingunn Aasen Børresen Thora Storm vgs
Fride Johnsen Gjelsten Thora Storm videregående skole
Kjetil Krøvel Trondheim kommune
Eirin Pålsdatter Eidshaug Trondheim Røde Kors
Maria Knutsdotter Langås Trondheim Røde Kors
Hildegunn Hestnes Trøndelag fylkesbibliotek
Arnhild Tveikra Trøndelag fylkesbibliotek
Mette J. Vaag Trøndelag fylkesbibliotek, arrangør
Ranim Amer Koja Trøndelag fylkeskommune
Hege Bae Nyholt Trøndelag fylkeskommune
Roger McKellar Verdal Kommune
Massod Mirgathi Verdal Kommune
Rita Aasgaard Verdal kommune
ole jørgen Dekkerhus VOFO TRØNDELAG
Ann Tove Rønning VOFO Trøndelag