Arena Trøndelag 26. - 27. oktober

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 26. oktober 2022 kl. 10.00
Til torsdag 27. oktober 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 12. oktober 2022 kl. 14.00

Trøndelag fylkeskommune, KS og Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til Arena Trøndelag

Sted: Quality Airport Hotell Stjørdal
Dato: 26. - 27. oktober 2022
Tidspunkt: Lunsj til lunsj

 
Praktisk informasjon

Påmeldingsfrist: 12. oktober 2022

Dagpakke kr 1350 pr dag inkluderer lunsj, kaffe og deltakeravgift.
Festmiddag 26. oktober (inkl. to enheter drikke) kr 900.

ALLE DELTAKERE MÅ SELV BESTILLE OG BETALE OVERNATTING.

Det er reservert rom på Quality Airport Hotell til en konferansepris på kr 1 390,-. Avalt pris gjelder fram til 12. oktober.
Rom bestilles direkte til hotellet: booking.q.varnes@choice.no , tlf. +47 74 80 45 00
Husk å oppgi kode: Arena Trøndelag

Vi anbefaler alle som kan om å reise kollektivt, og når det gjelder parkering i Stjørdal sentrum henviser vi til hotellets langtidsparkering.

 

Spørsmål knytta til arrangementet, ta kontakt med;
Mari Grut, Trøndelag fylkeskommune epost: margr@trondelagfylke.no tlf: 482 55 336
Frode Rabben, Statsforvalteren epost: fmtlfra@statforvalteren.no tlf: 918 49 892
Åse Aspås, KS, epost: ase.aspas@ks.no tlf: 918 15 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmeldingsskjema

Praktisk informasjon:

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 26. oktober 2022 kl. 10.00
Til torsdag 27. oktober 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 12. oktober 2022 kl. 14.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Arena Trøndelag arrangeres 26. – 27. oktober 2022
på Quality Airport Hotel i Stjørdal


Hvordan er vi som samfunn forberedt på kriser og krigslignende situasjoner?

Hva betyr forslaget til statsbudsjett for 2023 og forslagene fra inntektssystemutvalget
for kommunene i Trøndelag?

Hvordan utvikle mer bærekraftige velferdstjenester?
Hvordan skal vi gi barn og unge en meningsfull fritid etter korona?
Hva er innholdet i framtidas videregående opplæring?

Hvilken retning tar interkommunale, politiske råd i vårt fylke?

 

 

 

Onsdag 26. oktober    

 

Møteledelse: Kommunikasjonssjef Bjørn Langli

10:00

Registrering, kaffe/te

10.15 – 10.45

Kulturelt innslag og
velkommen v. fylkesordfører Tore O. Sandvik

10.45 -11:30

 

Energisituasjonen i Europa – påvirker det oss i Trøndelag?

Hvordan tolke dagens situasjon og hva kan vi se for oss framover?
Innleder annonseres senere

11.30-12.30

Lunsj

12:30 – 14:00

 

Hvordan er vi som samfunn forberedt på kriser og krigslignende situasjoner?

Rune Lausund, sjefsforsker, Forsvarsets forskningsinstitutt
Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune og medlem av totalberedskapskommisjonen
Kristian Nastad, distriktssjef for Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt

14.00 – 14.20

Pause

14:20– 15:40

 

De økonomiske rammebetingelsene for kommunene framover

Forslaget til statsbudsjettet for 2023 v. Rune Bye, avdelingsdirektør i KS
Forslagene fra inntektssystemutvalget v. Karen Nystad Byrhagen, Kommunal- og distriktsdepartementet

15.40 – 16.55

Regional utviklingsplan Helse Midt-Norge og status helseplattformen

Stig Slørdahl, administrerende direktør Helse Midt-Norge og styreleder Odd-Ingen Mjøen om regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge.
Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune om status for innføringen av helseplattformen i Trondheim kommune og Helge Garåsen, styreleder i Helseplattformen as, om planer fremover

16.55-17.00

Takk for i dag – avslutning faglig program

19.00

Middag

 

 

 


Torsdag 27. oktober

 

Møteledelse: Kommunikasjonssjef  Bjørn Langli

 

Velkommen til dag 2

08.30 – 09.10

God oppvekst  - felles innsats i Trøndelag
- handlingsplan for barn og unge

v. Anne Marit Mevassvik, direktør for kultur og folkehelse i Trøndelag fylkeskommune

09.10 – 10.20


Bærekraftig velferdstjenester

Hva kan Husbanken bidra med? v. regiondirektør Georg Ole Vesterhus

Frivillighetens rolle i eldreomsorgen v. generalsekretær Marit Bjørnstad, Norske Kvinners Sanitetsforening
Tjenesteutvikling i områder med spredt bosetting og lange avstander – hvordan jobbe med nye løsninger? v. Lillian Hatling, fagansvarlig analyse,

Distriktssenteret

 

10.20-10.40

Pause med utsjekk

10.40 – 11.40

Hvilke oppgaver og innhold kan vi se for oss i fremtidens videregående opplæring? Hvordan tilby gode tjenester til unge, arbeids- og næringsliv?

Innleder annonseres senere
Diskusjon

11.40 – 12.50

Interkommunale, politiske råd i Trøndelag

Panel med ordførere om erfaringer med regionalt samarbeid
Diskusjon

12:50– 13:00

Avrunding av konferansen og informasjon om neste samling.

Overtagelse av stafettpinnen v. fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun og Ole Herman Sveian, leder i styret for KS-Trøndelag

13.00 – 14.00

Lunsj