Om humus, jordstruktur og større avlinger

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 12. oktober 2018 kl. 15.00

Store avlinger betinger at livet i jorda har optimale forhold. Ei fruktbar jord er viktig for at plantene skal ha gode vekstvilkår og få god tilgang på næring. Humus er en viktig bestanddel i ei fruktbar jord. Når vi bygger opp humusinnholdet i jorda lagrer vi karbon, noe som kan bidra til å redusere klimagassutslippene. På seminaret vil vi lære mer om humus sin betydning for vekst og avling og hvordan vi som gårdbrukere kan påvirke jordas fruktbarhet.

 

Seminaret gjennomføres i samarbeid mellom Nord-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag bonde- og småbrukarlag, Nord universitet, Nord-Trøndelag Naturvernforbund, OIKOS Nord-Trøndelag og Mære landbruksskole.

Velkommen til Mære 16. oktober 2018!

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Tirsdag 16. oktober 2018 kl. 10.00 - 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 12. oktober 2018 kl. 15.00
Produkt
Fruktbar jord gir større avlinger
Pris
0,00
Totalt
{{ data.formattedPrice + ' ' + data.currency }}

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Om humus, jordstruktur og større avlinger

10.00 Te, kaffe, registrering
 
10.30 Åpning av dagen:  Landbruksdirektør Tore Bjørkli
 
10.45 Matjordas robusthet for fremtidige avlinger.
Fylkesagronom i Buskerud Øystein Haugerud tar for seg matjord som hovedtema, og vil prate om jordas struktur, fruktbarhet og tiltak for jordforbedring fra Foregangsfylke jord prosjektet.
 
12.00 Enkel servering
 
12.45 Jordliv og planter trengs for å lage og lagre karbon i jord. Forskar Reidun Pommeresche, NORSØK.
 
13.30   Korleis få meir karbonbinding og biologisk aktivitet i jorda i praksis. Urte Brøtje Hildrum og Kjell Erik Hildrum, fôr- og melkeprodusent – fortel om sine tiltak med grunn jordarbeiding og etablering av nytt plantedekke med redusert jordarbeiding. 
 
13.45  Rådgivar Silja Valand og bonde Hellek Berge fortel om NLR sine forsøk med ulike planter og jordarbeidingsmetoder for bedret jordstruktur og økt karbonbinding i Buskerud/Telemark

14.40   Demonstrasjon ute av 10 indikatorer for å vurdere jordkvalitet v/Reidun Pommeresche

16.00   SLUTT

 

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte Tove Hatling Jystad tlf 41 41 34 41, e-post tovjy@trondelagfylke.no, eller sende oss en melding nedenfor: 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}