Byggdrifterfaget - teoriforberedende kurs

Teorikurs for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev

Vi tilbyr nettsamlinger med lærer i 14 dg bolker fram til eksamen høsten 2021 (opphold i sommerferien).

Oppstart på senvåren 2021 med mulighet for å koble seg på fra høsten 21 for nye deltakere. Første samling etter sommerferien er 24. august kl 18.00, på Teams.
Forelesninger filmes og gjøres tilgjengelig under hele kurset for deltakerne.

Kurset gjennomføres over Teams i bolker over 2 uker: Uke 1: Teori, Uke 2: Felles veiledning og gjennomgang oppgaver (forts Bolk 2 uke 1, uke 2 osv).

Kurset varer fram til november 2021 med påfølgende eksamen. 

Læreplan: Læreplan i byggdrifterfaget (udir.no)

Kursavgift: kr 20 000,-  (kursavgiften kan deles opp i avdrag uten ekstra omkostninger)

Lærebøker kjøpes i tillegg - kan bestilles gjennom kurset.

Sjekk ditt eget Fagforbund/organisasjon om mulighet for tilskudd til kurs.

Omfang kurs ca 100t undervisning og innleveringer, selvstudium kommer i tillegg.

I tillegg settes av tid til møte med Prøvenemnda i faget, gjennomføring av prøveeksamen, og oppsummering før skriftlig eksamen.
Teoridelen suppleres underveis med ekskursjoner til aktuelle anlegg. 

Det tas forbehold om endringer i planen underveis.  Dette gjøres evt i samarbeid med kursdeltakerne.
Utgifter til læremateriell og ekskursjoner må påregnes ut over kursavgiften.

Alle må disponere egen pc og vil få teknisk bistand og opplæring ved behov.

Deltakere på teoriforberedende kurs må registrere seg på www.vigo.no Velg knappen Voksenopplæring/realkompetansevurdering

Påmeldingen regnes som bindende.

Les mer om byggdrifterfaget: Byggdrifter / vaktmester | Utdanning.no

Ønsker du mer informasjon? Ta gjerne kontakt med fagleder Tormod Melum 48894029 tormmel@trondelagfylke.no

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Åfjord videregående skole/Teams
Tid
Fra tirsdag 20. april 2021 kl. 00.00
Til tirsdag 23. november 2021 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}