Fyll på den relasjonelle verktøykassa

Sted:
Quality hotell Augustin
Tid:
Torsdag 23. november 2017 kl. 10:00 – 14:00

Sammen med Ottar Ness (professor i rådgivningsvitenskap v/NTNU) inviterer karrieresenteret til høstens kompetansesamling for veiledere og rådgivere i Trøndelag. Samlingen blir en blanding av teori og workshop, og passer for deg som jobber med veiledning i det daglige (for eksempel i skole, kommune/fylkeskommune, flyktningetjeneste eller NAV).

På denne samlingen retter vi fokus mot relasjonen mellom veileder og veisøker, hvor du som veileder blir utfordret på hvordan du kan arbeide relasjonelt og bidra til at mennesker som strever med ulike livsproblemer, kan ta verdige valg for sine liv. Det handler om de små ting som du gjør i selve det relasjonelle arbeidet, hvor møtes man, hvordan
svarer man på telefonen, holder man det man lover, oppsøker man aktiviteter, er man tilgjengelig og gir man mennesker valgmuligheter? Det å møte personer som søker hjelp med verdighet og nytte, handler om å være både gjest i deres liv og livssituasjon, og også vert for samtaler og den hjelp som søkes. Og når arbeidshverdagen krever høyt tempo og raske avgjørelser, utfordrer det oss som veiledere. Fyll på den relasjonelle verktøykassa sammen med andre som brenner for faget.

Arrangementet er gratis og lunsj er inkludert ved påmelding.