Invitasjon

Informasjon

Sted
Støren, Trondheim, Steinkjer

Fylkesrådmannen har med bakgrunn i vedtak i Fylkestinget i desember 2017 (FT 25/17) igangsatt arbeidet med ny skolebruksplan i Trøndelag. 

NB! Konferansen på Støren og Steinkjer er avlyst. Deltakene bs om å melde seg på i Trondheim

Ny skolebruksplan skal omfatte skoleanleggene i hele Trøndelag fylkeskommune med sikte på å sikre likeverd om de fysiske rammene for skolene, samt en utvikling av skoleanleggene. Dette i samsvar med demografiske utviklingstrekk i de trønderske kommunene og krav til framtidsrettede læringsarenaer i tråd med den faglige og sosiale kompetanse som ungdommene vil komme til å møte i studier og arbeidsliv.

I løpet av første halvår vil fylkesrådmannen fremme en politisk sak med anbefalte fokusområder for den nye skolebruksplanen i Trøndelag. Saken skal også inneholde forslag til navn på skolebruksplanarbeidet. 

Gjennom dialogkonferanser ønsker fylkesrådmannen innspill på tema/momenter som skal være førende for det videre arbeidet og grunnlag for fokusområder i skolebruksplanarbeidet. I forkant av dialogkonferansene vil det bli utsendt drøftingsnotat som belyser problemstillinger knyttet til demografiske utviklingstrekk og utvikling av fysiske læringsarena. Drøftingsnotatet vil legge rammene for innholdet i dialogkonferansene. Det vil også bli anledning til å gi skriftlig tilbakemelding på karho@trondelagfylke.no. Drøftingsnotatet finner du også her.

Invitasjonen er åpen for alle, men sendes også ut til skoler, kommuner, fylkeskommunens avdelinger, næringsliv, opplæringskontor, næringsforeinger mf.

Høringskonferansen blir hold 

 • Trondheim - 27. april 2018 - Trondheim: Frimurerlosjen

Påmeldingsfrist er en uke før konferansen. 

Program:

09:30 - 10:00 Registrering, enkelt bevertning
10:00 - 13:00 Innledning/inspirasjon/innlegg/ gruppediskusjoner

 • Velkommen og innledning ved Vegard Iversen (Fylkesdirektør for utdanning)
 • Inspirasjonsforedrag ved Kolbjørn Nordvik (NLP-Coach/rådgiver/prosessleder hos Engasjert Byrå)
 • Hvordan påvirker endringene i arbeidslivet forventninger til skolens arbeid? (Tord Lien, regiondiretør NHO Trøndelag)
 • Hvordan kan skolen imøtekommen endringene og krav som kommer fra  et samfunns- og arbeidsliv i endring. (Kirsti Horne, rektor Nye Tiller videregående skole)
 • Gruppedialog rundt fokusområder

13:00 -  Lunsj

Erfaringene med dialogkonferanser som møtested for berørte parter med ulikt ståsted er svært gode. Vi håper flest mulig ser nytte av å delta på dialogkonferansen.

Påmeldingsskjema

Hver enkelt melder seg på og du må anføre om du ønsker lunsj.

Påmeldingsfrist er en uke føre konferansen. 

Informasjon

Sted
Støren, Trondheim, Steinkjer
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Spørsmål og kontakt

For spørsmål knyttet til konferansen ta kontakt med prosjektsekrtær Kari Hove Solberg - karho@trondegalfylke.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Adresseliste

Dialogkonferansne er åpen for alle, men det er i tillegg sendt ut invitasjoner til bl.a: 

 

Fylkeskommunens avdelinger
Videregående skoler
Fylkeskommunale fagskoler

Opplæringskontor i Trøndelag
Kommuner i Trøndelag
LO
NHO
KS
Yrkesopplæringsnemnda
Regionalt lærlingråd
Elevorganisasjonen
Elevrråd
Ungdomsråd
Ungdommens fylkesting
Samiske organisasjoner

NTNU
Nord Universitet
Næringsforeninger
Utviklingsselskaper/ innovasjonsselskaper
NAV
Idrettskrets
Grønt og blått kompetansesenter

Museers
Forskningsmiljøer
Reiseliv
Regionråd
Klynger
Kulturinstitusjoner og aktører
Interesseorganisasjoner
Fylkesbiblioteket
Fylkesmannen


Påmeldte deltagere

 • Fornavn

  Etternavn

  Firma-/avdelingsnavn

 • Herdis Floan
  Avd Utdanning, Trøndelag fylkeskommune
 • Tor Langvold
  Bjugn Næringsforum
 • Trude Steinbru Heggstad
  Blått Kompetansesenter AS
 • Are Søpstad
  Byggmestrenes Servicekontor
 • Kjetil Pedersen
  BYGGOPP
 • Frode Øren
  Byåsen vgs / Trondheim fagskole
 • Nina Hoseth
  Charlottenlund vgs
 • Amanda Wolan Berg
  Charlottenlund vgs
 • nasim zengana
  charlottenlund videregående skole
 • Maia Revdal
  Fosen vgs
 • Even Einum
  FVO
 • Hildegunn Hestnes
  Fylkesbiblioteket
 • Kirsti Hagenes
  Gauldal videregående skole
 • Espen Arntsberg
  Guri Kunna vgs
 • Sigbjørn Glørstad
  Guri Kunna VGS, skolested Hitra
 • Elisabeth V. Tandstad
  Heimdal vgs
 • Odd Jarle Svanem
  Hemne Kommune
 • Ole Ledahl
  Hemne videregående skole
 • Erik Bergfjord
  Leksvik vgs
 • Knut Bergdal
  Levanger videregående skole
 • Sigrid Marumsrud
  malvik videregående skole
 • Elin Karpinski Strandheim
  Malvik videregående skole
 • Hanne Mari Sæther
  Melhus vgs
 • Svein Inge Simonsen
  Melhus videregående skole
 • Bjørg Sissel Kvannli
  Meråker videregående skole
 • Tina Lihaug Selbæk
  Nasjonalparken Næringshage as
 • May-Liz Flatholm
  NAV Trøndelag/Tjenesteavdelingen
 • Åse Helene Monsø
  Nord-Trøndelag Bonde - og småbrukarlag
 • Tor Jørgen Askim
  Norske anleggsgartnere miljø og landskapsentreprenører
 • Hans Petter Ulleberg
  NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring
 • Torgeir Sølsnes
  Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Mona Syrstad
  OKS Trøndelag
 • Steinar Lio
  Olav Duun vgs
 • Vegar Wold
  Ole Vig vgs.
 • Magne Farstad
  Ole Vig videregående skole
 • Odd-Inge Strandheim
  Ole Vig videregående skole, Stjørdal fagskole
 • Ole Johan Brovold
  Opplæringskontoret for Bilfag AS Trondheim
 • Renate Lerstad
  Opplæringskontoret for frisørfag i Midt-Norge
 • Terje Nørstebø
  Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Trøndelag
 • Liv Randi Arntzen Thorsø
  Opplæringskontoret i Sør-Fosen
 • Kirsti Øyum-Jakobsen
  Orkdal vidaregående skole
 • Morten Slupphaug
  Orkdal videregående skole
 • Ingunn Olsen Berg
  OTEK sør i trøndealg
 • Arild Ofstad
  Rissa videregående skole
 • Bjørn Salvesen
  Røros Kommune
 • hilde Knutsen
  Røros vgs
 • Oskar Tørres Lindstad
  Røros VGS
 • Elen Krogh Ravna
  Saemien Studeenth Tråantesne
 • Lone-Lise Helgesen
  seksjon eiendom
 • Olav Sigurd Sandvik
  Seksjon Eiendom
 • Jannicke Sundli
  Seksjon Eiendom/Team Utbygging
 • Ragnar Kvithyll
  Seksjon IKT
 • Nils Otto Huseby
  Selbu Næringsforum
 • Anne Line Bjarke
  Selbu videregående skole
 • Svein Ove Dyrdal
  Selbu videregående skole
 • Vegard Sætnan
  Selbu Videregående Skole
 • Nina Pevik
  Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget - SOA
 • Geir Ugelstad
  Skjetlein V.G.S
 • Helen Pedersen
  Skjetlein vgs
 • Linda Myren
  Skjetlein videregående skole
 • Kåre Prestmo
  Steinkjer vg skole
 • Bianca Bogott
  Steinkjer Vgs
 • Thea Renathe Brimi
  Steinkjer vgs
 • Emma Andrea Johansen
  Steinkjer Vgs
 • Silje Hautamäki Thomassen
  Steinkjer Vgs
 • Odd Skavern
  Strinda videregående skole
 • Kari Åker
  Sør Trøndelag Bondelag
 • Roald Sand
  TFoU
 • Kjersti Lian
  Thora Storm vgs
 • Solveig Lange
  Thora Storm vgs.
 • Kirsti Horne
  Tiller videregående skole
 • Randi Bjørkli
  TRFK, seksjon organisasjon
 • Hilde Hov
  Trondheim Katedralskole
 • Maciej Karpinski
  Trondheim katedralskole
 • Lars Haukø
  Trøndelag fylke
 • Wenche Nygård
  Trøndelag fylke
 • André Bakeng
  Trøndelag fylkeskommune
 • Randi Nordgaard Hermstad
  Trøndelag fylkeskommune
 • Odd Skavern
  Trøndelag fylkeskommune
 • Rune Venås
  Trøndelag Fylkeskommune
 • Bente Kvam
  Trøndelag fylkeskommune, avdeling utdanning
 • Pål Ranes
  Trøndelag fylkeskommune, Plan og næring
 • Åge Kristiansen
  Trøndelag Fylkeskommune, Seksjon eiendom
 • Vibeke Dyrvik
  Trøndelag fylkeskommune/ seksjon fag- og yrkesopplæring
 • Ingeborg Kjærem Lian
  Tverrfaglig opplæringskontor i Hemne og Aure
 • Hanne Sundal Kulseth
  Tverrfaglig opplæringskontor i Neadalen
 • Alexander C. Thorvaldsen Alterskjær
  Ungdommens bystyre Trondheim
 • Andrés Heybaran
  Ungdommens bystyre Trondheim
 • Benjamin Kriens
  Ungdommens fylkesutvalg
 • Lotte Skarsvåg
  Ungdommens fylkeutvalg
 • Jan Håkon Larsen
  UTD seksjon analyse, digitalisering og eksamen
 • Marit Heggeriset
  Utdanningsavdelingen
 • Bjørn Aspaas
  utdanningsforbundet
 • Harald Morten Steen
  Verdal videregående skole
 • Bjørn Sivert Woll
  Verdal videregående skole
 • Silje Nesset
  Ørland Næringsforum