Registreringsskjema

I forbindelse med at du er tatt inn som elev ved Thora Storm videregående skole, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte, ev. en annen kontaktperson.

Vi innhenter disse opplysninger da de er nødvendige for:

  • Komme i kontakt med foresatte når skolen trenger det
  • Når vi skal sende brev til foresatte
  • Kontaktlærere kan komme i konatkt med foresatte
  • Telefonnummer er nødvendig hvis det skjer noe med eleven.

Opplysningene oppbevares hos skolen så lenge eleven går på skolen. Opplysningene slettes når eleven avslutter skolegangen.

Opplysningene oppbevares sikkert og deles ikke utenfor skolen.

 

 

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}