Registreringsskjema


I forbindelse med at du er tatt inn ved Skjetlein videregående skole, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte, ev. en annen kontaktperson, slik at vi kan ta kontakt med dere om vi trenger det

Fylles ut av alle over 18 år