Kurset er basert på Vg3-læreplanen i Barne- og ungdomsarbeiderfag, og tar for seg fagområene Helsefremmende arbeid, Yrkesutøvelse og Kommunikasjon og samhandling.

Kurstid: Kl. 18:00 - 21:00, én kveld per uke

Omfang: 100 timer (undervisning i de ulike fagområene og veiledning i oppgaveskriving) 

Kurssted: Oppdal videregående skole

Oppstart: September 2018

Bøker: Vg2-lærebøkene i Vekst-serien til Cappelen Damm

Kurslærer: Venche Eithun, barnehagelærer m. lederansvar i Gnist Brennan barnehage

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2019. Deltakerne melder seg opp som privatister

Sluttkompetanse: Når den teoretiske eksamen er bestått og praksiskravet er godkjent, kan man melde seg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er man ferdig utdannet Barne- og ungdomsarbeider

Forkunnskap/Inntakskrav: Ingen spesielle. En fordel å ha noe praksis fra fagområdet

Kursavgift: 18 000 kr.+ lærebøker

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

 

Gratis undervisning og lån av bøker for personer med voksenrett. Registrer deg på Vigo.

 

Ta kontakt med tillitsvalgte for å høre om stipendordninger i din fagforening. Fagforbundet dekker eksempelvis inntill 10 000kr per år av videreutdanning for sine medlemmer.

 

Forbehold om nok deltakere for å sette i gang kurs.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 5. september 2018 kl. 18.00
Til onsdag 8. mai 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 15. august 2018 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}