Informasjon

Tid
Fra onsdag 12. september 2018 kl. 18.00
Til onsdag 8. mai 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Mandag 20. august 2018 kl. 23.59

Kurset er basert på Vg3-læreplanen i Helsearbeiderfag, og tar for seg fagområdene Helsefremmende arbeid, Yrkesutøvelse og Kommunikasjon og samhandling.

Kurstid: Kl. 18:00 - 21:00, én kveld per uke

Omfang: 100 timer (undervisning i de ulike fagområdene og veiledning i oppgaveskriving) 

Kurssted: Oppdal videregående skole

Oppstart: September 2018

Bøker: Vg2/Vg3-lærebøkene i Helsefagarbeid fra Gyldendal forlag

Kursærer: Anita Bjørgen, lærer i Helsearbeiderfag ved Oppdal videregående skole

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2019. Deltakerne melder seg opp som privatister

Sluttkompetanse: Når den teoretiske eksamen er bestått og praksiskravet er godkjent, kan man melde seg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er man ferdig utdannet Helsefagarbeider

 

Forkunnskap/Inntakskrav: Ingen spesielle. En fordel å ha noe praksis fra fagområdet

Kursavgift: 18 000 kr.+ lærebøker

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

 

Gratis undervisning og lån av bøker for personer med voksenrett. Registrer deg på Vigo. (NB! For å melde deg på selve fagbrevkurset, gå til fanen "Påmeldingsskjema").

 

Ta kontakt med tillitsvalgte for å høre om stipendordninger i din fagforening. Fagforbundet dekker eksempelvis inntill 10 000kr per år av videreutdanning for sine medlemmer. 

 

Forbehold om nok deltakere for å sette i gang kurs.

 

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 12. september 2018 kl. 18.00
Til onsdag 8. mai 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Mandag 20. august 2018 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Kontakt

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}