Kurset er basert på Vg3-læreplanen i Kontor- og administrasjonsfaget, og tar for seg hovedområdene Kontorservice, IKT-tjenester og Økonomi.

Kurstid: Kl. 18:00 - 21:00 (4 undervisningstimer á 45 minutter)

Omfang: 100 timer (undervisning i de ulike fagområdene og veiledning i oppgaveskriving)

Kurssted: Oppdal videregående skole

Oppstart: September 2018

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2019. Deltakerne melder seg opp som privatister

Sluttkompetanse: Når den teoretiske eksamen er bestått og praksiskravet er godkjent, kan man melde seg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er man ferdig utdannet Kontor- og administrasjonsmedarbeider.

Forkunnskap/Inntakskrav: Ingen spesielle. En fordel å ha noe praksis fra fagområdet

Kursavgift: 18 000 kr.+ lærebøker

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

 

Gratis undervisning og lån av bøker for personer med voksenrett. Registrer deg på Vigo

 

Ta kontakt med tillitsvalgte for å høre om stipendordninger i din fagforening. Handel og Kontor gir eksempelvis inntil 10.000kr i stipend til sine medlemmer for fagbrevkurs (HKs Utdanningsfond). 

Forbehold om nok deltakere for å sette i gang kurs.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra torsdag 6. september 2018 kl. 18.00
Til torsdag 9. mai 2019 kl. 21.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 15. august 2018 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}