Forsiden

Er du opptatt av skolebibliotek? Jobber du for å bedre skolebiblioteket på din skole eller i din kommune? Opptatt av barns leseglede?

Trøndelag fylkesbibliotek starter nå en mer aktiv oppfølging av skolebibliotek og skolebibliotekarer i grunnskolen. Skolebibliotekene er viktige i  leseopplæringen, og kan sitte med nøkkelen til barn og unges leseglede. Vi ønsker derfor å bidra til aktiv, planmessig utvikling og bruk av skolebibliotekene, og til å styrke yrkesstoltheten hos skolebibliotekarene.

I denne omgang tilbyr vi to like fagdager i august 2019 - en i Trondheim og en i Steinkjer. Programmet er rettet mot skolebibliotekarer, lærere, skoleledere og mot bibliotekarer som jobber i nær kontakt med grunnskolen.

Dette er en begynnelse fra vår side – nye tiltak og tilbud vil komme framover.

(Foto 2014 fra Leka folke- og skolebibliotek: Inga Frøseth Rossing)

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 30. august 2019 kl. 10.00 - 15.15
Påmeldingsfrist
Fredag 23. august 2019 kl. 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 • 10.00

  Velkommen

 • 10.15

  Fylkesbiblioteket: Inntrykk fra årets Sommerles-aksjon

 • 10.30

  Katrine Vik Tollaksen (Skrivesenteret/NTNU): Det gode skolebiblioteket og den gode skolen

 • 11.30

  Lunsj

 • 12.30

  Utdanningsdirektoratets tilskuddsmidler til skolebibliotekutvikling. Ved representanter for en av kommunene som har fått midler

 • 13.15

  Fylkesbiblioteket: innleder til samtale om skolebibliotekutvikling i Trøndelag.

 • 14.15

  Nina E. Grøntvedt (forfatter): Om mine møter med lesere, lærere og andre trøndere

 • 15.00

  Oppsummering og vel hjem

Kontakt

Rådgiver Morten Olsen Haugen
Trøndelag fylkesbibliotek

Tlf 74 17 53 45

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Skole eller bibliotek

Aud Graadal Frol barneskole
Nanna Jensen Fylkesbiblioteket
Randi Mihle Horisonten bibliotek og kultursenter Overhalla
Marit Edvardsen Høknes barneskole, Namsos
Toini Thorvaldsen Høknes ungdomsskole
Johanne Fossland Høylandet Folkebibliotek
Bente Nordlund Leka
Astrid Feragen Lø skole
Kjersti Rokseth Melting Mosvik skole
Gunnhild Kaldahl Namdalseid skole
Guro Hovik Aune Namsos barneskole
Linn Trones Namsskogan skolebibliotek
Solveig Altø Otterøy oppvekstsenter
Kathrine Vik Tollaksen Skrivesenteret/NTNU
Ragna Ingeborg Strugstad Snåsa bibliotek
Gisle Almlid-Larsen Steinkjer Kommune
Morten O. Haugen Trøndelag fylkesbibliotek
Karen Birgitte Borud Verdal bibliotek
Berit Fikse Verdal bibliotek
Åse Storholmen Verdalsøra ungdomsskole