Fagdag skolebibliotekarer i grunnskolen – Steinkjer

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.