Registrering av fag

I Vg1 (første året) skal alle elever på studieforberedende utdanningsprogrammer ha 4 uketimer med fremmedspråk. Velg blant alternativene nedenfor.

Sett kryss for både det fremmedspråket du ev. har hatt (i tillegg til engelsk) i grunnskolen, og det fremmedspråket du ønsker å ha i videregående skole. 

Vær oppmerksom på at bare de tilbudene som får nok søkere, vil komme i gang. Oppgi derfor et alternativt ønske også.

N.B: Du vil komme til en side med kvittering etter at du har trykket "Send inn skjema". Hvis du ikke får opp en kvittering på at skjema er sendt, er det sannsynligvis noen obligatoriske felt som ikke er utfylt.

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}