Informasjon

Min side
Tid
Torsdag 3. november 2022 kl. 09.00 - 11.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 27. oktober 2022 kl. 23.59

I forbindelse med prosjektet «Formidlingskompetanse i folkebibliotek» arrangerer Trøndelag fylkesbibliotek kurs for å øke bibliotekenes kompetanse som kunnskapsaktører.

Alle folkebibliotek har nå mulighet til å få tilgang til Lovdata Pro! Les og bestill her: Gratis tilgang til Lovdata Pro på ditt bibliotek?

For å utnytte Lovdata Pro best mulig er det viktig å kjenne til dokumentene i lov- og domsprosessen. Derfor arrangerer vi kurset "Lov og rett - innføring". Kurset holdes av bibliotekar Susanne Mysen, Rettsinfo.no.

Program

  • Lovprosessen, dokumenter, forskrifter og domsprosesser med eksempler
  • Gjenfinning i offentlige nettressurser
  • Innføring i Lovdata Pro – bibliotekversjonen

 

Forkunnskaper:              Ingen forkunnskaper kreves

Målgruppe:                      Alle bibliotekansatte

Sted:                                Teams

Tid:                                  Torsdag 3. november 2022, kl. 9 - 11

 

Bli med og lær - og bli en aktiv kunnskapsaktør og en ressurs for kommunens ansatte, politikere og alle andre!

Susanne på kontoret

Kursholder Susanne Mysen. Foto: Gunn Brennhaugen

 

Lillestrømbibliotekene om kurset:

Rettsinfo holdt kurset «Innføring i lov og rett» for Lillestrømbibliotekene. Kurset var praktisk og veldig «matnyttig». Først fikk vi en teoretisk gjennomgang av lovens saksgang og dokumenter. Denne kunnskapen hjelper oss når vi skal finne fram rettslig materiale for lånerne. Deretter fikk vi en praktisk visning av Lovdata Pro og åpne nettressurser som vi kan formidle til lånerne.

 

Kontaktperson ved Trøndelag fylkesbibliotek: Kristin Storvig, kristo@trondelagfylke.no

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Teamslenke sendes de påmeldte
Tid
Torsdag 3. november 2022 kl. 09.00 - 11.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 27. oktober 2022 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Bibliotek

Yngvild Knudsen Levanger
Ellen Næss Jensen Midtre Gauldal folkebibliotek
Siri Marie Nilsen Orkland
Anne Hulbækdal Steinkjer bibliotek
Lars Danielsen Trondheim folkebibliotek
Kristin Storvig Trøndelag fylkesbibliotek
Arnhild Tveikra Trøndelag fylkesbibliotek