Folkehelsekonferansen 2018

Informasjon

Tid
Fredag 5. oktober 2018 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 1. oktober 2018 kl. 23.59

ønsker velkommen til Folkehelsekonferansen 2018!


Sted og dato: Scandic Hell Hotel i Stjørdal - 5. oktober 2018, kl 9.00 – 15.30

Konferansepris (dagpakke inkl. lunsj): kr. 650,- pr. deltaker, faktureres i etterkant av konferansen

Deltakere som på grunn av reiseavstand m.v. har behov for overnatting fra 4. - 5. oktober, må selv sørge for å bestille dette ved Scandic Hell Hotel eller ved andre hoteller i nærheten av konferansestedet.

 

Konferansetema
Bedre mental helse!
Hovedforedrag om «Act Belong Commit»-programmet i Danmark v/Vibeke Koushede, Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed

Andre foredragsholdere:
Ingvild Kjerkol, Stortingsrepresentant
Karen Espelund, Fylkesdirektør for kultur og folkehelse

Målgrupper
Folkehelsealliansens medlemmer, politikere lokalt og regionalt, folkehelsekoordinatorer, samfunnsplanleggere, frivillig sektor, helsepersonellgrupper (helsesøstre, leger, fysioterapeuter)

Folkehelsepris
Under konferansen vil det også bli utdeling av Folkehelseprisen 2018.

Endelig program vil bli lagt ut i siste halvdel av august.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fredag 5. oktober 2018 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 1. oktober 2018 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Kontakt

Bruk skjema under for å ta kontakt!

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Se under hvem som deltar!

Vi gjør oppmerksom på at deltakerlisten ikke kan betraktes som endelig da den kan bli endret helt frem mot konferansestart!

Fornavn

Etternavn

Organisasjon

E-post

Hildur Fallmyr 817 920 632 kfallmyr@online.no
Bjørn Gurihus 817 920 632 bgurihus@online.no
Ann-Karin Mellingen 817 920 632 annmel@trondelagfylke.no
andrea hagstrøm Bedriftidretten i NT andrea.hagstrom@bedriftsidretten.no
Anna Lyngstad Bjugn kommune anna.lyngstad@bjugn.kommune.no
Jörgen Persson Bräcke Kommun, Jämtland, Sverige jorgen.persson@bracke.se
Ronny Wollert Andreassen Diabetesforbundet Nord-Trøndelag rwa@ronnywollert.no
Atle Bakken Diabetesforbundet Nord-Trøndelag atle.bakken@outlook.com
Lars Morten Lersveen FFO Trøndelag larslers@vktv.no
Magne Eilif Skjetne FFO Trøndelag magneei@online.no
Susanne Högberg Folkhälsoenhet, Region Jämtland Härjedalen susanne.hogberg@regionjh.se
Lise Pettersen Frosta Kommune lise.pettersen@frosta.kommune.no
Henning Aune Frøya kommune Henning.aune@froya.kommune.no
Veslemøy Barkenes Gjensidigestiftelsen vrb@gjensidigestiftelsen.no
Trine Vekseth Gjensidigestiftelsen trine.vekseth@gjensidigestiftelsen.no
May Britt Kjelsaas Helse Midt-Norge RHF may.britt.kjelsaas@helse-midt.no
Olav Bremnes Helse Nord-Trøndelag olav.bremnes@hnt.no
Nancy Haugan Helse Nord-Trøndelag nancy.haugan@hnt.no
Kathinka Meirik Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, Klinikk for psykisk helsevern og rus kathinka.meirik@hnt.no
Elin Kristiansen Helse Nord-Trøndelag, DPS Stjørdal elin.kristiansen@helse-nordtrondelag.no
Mona Vollan Helse Nord-Trøndelag, DPS Stjørdal mona.vollan@helse-nordtrondelag.no
Geir Erling Nilsberg Hitra kommune geir.nilsberg@hitra.kommune.no
Wenche Heggdal HNT wheggdal@hnt.no
Steinar Krokstad HUNT, NTNU steinak@ntnu.no
Erik Sund HUNT/NTNU erik.r.sund@ntnu.no
Inger Sofie Aune Johannessen Høylandet kommune inger.sofie.johannessen@hoylandet.kommune.no
Støbakk Eva Indre Fosen kommune eva.stoebakk@indrefosen.kommune.no
hilde Rones Jensen hiljen2@invest.kommune.no
Gunn Kristin Nilsen Kattem Frivilligsentral post@kattem.frivilligsentral.no
Ingerlise Prytz Kattem Frivilligsentral lixe64@hotmail.com
Inger Lise Leite Kompetansesenter rus Midt-Norge inger.lise.leite@stolav.no
Lars Ranheim Korus midt lars.arne.ranheim@stolav.no
Renate Vesterbekkmo Korus midt renate.kleivhaug.vesterbekkmo@stolav.no
Voll Marit KS mrsk@live.no
Marit Moe KS i Trøndelag marit.moe@ks.no
Gro Toldnes Granli Levanger kommune gro.toldnes@levanger.kommune.no
Veske Marit Levanger kommune marit.veske@levanger.kommune.no
Kveli Eva Westum Lierne kommune eva.w.kveli@lierne.kommune.no
Randi Nessemo LOs distriktskontor i Trøndelag randi.nessemo@lo.no
Anne Mari Svinsaas Meldal frivilligsentral og BUA Meldal post@meldal.frivilligsentral.no
Ole Jørgen Dekkerhus Mental Helse Nord-Trøndelag ole.jorgen@live.no
Kent Are Martinsen Mental Helse Nord-Trøndelag k.martinsen@yahoo.com
Håvard Tidemann Meråker kommune havard.tidemann@meraker.kommune.no
Sigrid Moum MOT sigridm@mot.no
Marte Wivestad MOT Marte@mot.norge
Maylen Carlson Namdalseid kommune maylen.carlson@namdalseid.kommune.no
Sissel Thorsen Namsos Frivilligsentral sissel.thorsen@redcross.no
Astrid Stokholm Nasjonalforeningen Oppstrinda helselag astokhol@ntebb.no
Marthe Haugdal Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg marthe@kulturoghelse.no
Bente Irene Løkken Nord universitet bente.i.lokken@nord.no
Katrine Ingebrigtsen Nord-Trøndelag Røde Kors katrine.ingebrigtsen@redcross.no
Mona Jentoftsen Nord-Trøndelag Røde Kors mona.jentoftsen@redcross.no
Lill Trude Myrslo Nord-Trøndelag Røde Kors lill.myrslo@redcross.no
Anne Ulvin Nord-Trøndelag Røde Kors anne.ulvin@redcross.no
Nina Pettersen Nord-Trøndelag Turistforening nina.pettersen@dnt.no
Nina Skille Nordland Fylkeskommune ninski@nfk.no
Margareth Berg Vårvik Norsk Revmatikerforbund margabe@online.no
Kari Værnes Fiske Norsk sykepleierforbund kari.vaernes.fiske@nsf.no
Sølvi Sæther Norsk Sykepleierforbund solvi.saether@nsf.no
Inger Lise Hansen NTNU Fakultet for medisin og helse inger.l.hansen@ntnu.no
Geir Arild Espnes NTNU Senter fort helsefremmende forskning geiraer@ntnu.no
Sissel Pettersen Nye Namsos kommune Sissel.pettersen@mnsk.no
Anne-Lene Gregersen Nærøy kommune anne-lene.fadnes.gregersen@naroy.kommune.no
Siri Belsvik Orkdal kommune siri.belsvik@orkdal.kommune.no
Astrid Birkelund Orkdal kommune astrid.birkelund@orkdal.kommune.no
Turid Forvemo Ranheim tannklinikk turfo@trondelagfylke.no
Anna Fremner Region Jämtland Härjedalen anna.fremner@regionjh.se
Göran Hallman Region Jämtland Härjedalen goran.hallman@regionjh.se
Alexander Zahl-Thanem Ruralis - Institutt for rural og regionalforskning alexander.zahl-thanem@ruralis.no
Berit Kristin Sevatdal Røros Frivilligsentral/Røros kommune berit.sevatdal@roros.kommune.no
Kari Fløttum Selvhjelp Norge karif@selvhjelp.no
Eirin Hermansen Snåsa kommune eirin.hermansen@snasa.kommune.no
Stein Arve Strand St Olavs Hospital, Kompetansesenter rus - Midt-Norge stein.arve.strand@stolav.no
Rune Morten Lorvik Steinkjer kommune rune.morten.lorvik@ntebb.no
Astrid J Feuerherm TkMN astfe@tkmidt.no
Hege Ertzaas Fossland TkMN hegfo@tkmidt.no
Anita Eidem Trondheim kommune anita.eidem@trondheim.kommune.no
Hanne Jensen Sousa Trondheim kommune. Kulturenheten hanne-jensen.sousa@trondheim.kommune.no
Frode TIller Skjervø Trygg Trafikk Trøndelag skjervo@tryggtrafikk.no
Reitan Kennet Tømmermo TRØBUR kennet@tbur.no
Håkon Sivertsen Trøndelag Forskning og utvikling hakon.sivertsen@tfou.no
Karen Espelund Trøndelag fylkeskommune kares@trondelagfylke.no
Nina Glærum Trøndelag fylkeskommune Ningl@trondelagfylke.no
Kyrre Kvistad Trøndelag fylkeskommune kyrkv@trondelagfylke.no
Jorunn Lilleslett Trøndelag fylkeskommune jorli@trondelagfylke.no
Maja Gjørv Mære Trøndelag fylkeskommune majme@trondelagfylke.no
Line M Nordkvelle Trøndelag fylkeskommune linno@trondelagfylke.no
Robert Ottem Trøndelag fylkeskommune robot@trondelagfylke.no
Margarita Pareja Trøndelag fylkeskommune marcha@trondelagfylke.no
Rune Sandø Trøndelag Fylkeskommune rune.sando@gmail.com
Daryoush Shahvand Shirazi Trøndelag fylkeskommune sh-shahu@ntebb.no
John Tore Vik Trøndelag fylkeskommune johvi@trondelagfylkeskommune.no
Guri Wist Trøndelag fylkeskommune gurwi@trondelagfylke.no
Janita Suniva Kirkefjord trøndelag fylkeskommune, Tannhelse janki@trondelagfylke.no
Westman Marta UFU marta.westman@oppdal.com
Nesser Guro Ungdommens fylkesutvalg guro@ufu.no
Kari Jørgensen Værnesregionen kari.jorgensen@varnesregionen.no