Folkehelsekonferansen 2022

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 7. oktober 2022 kl. 09.15 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 3. oktober 2022 kl. 14.30

ønsker velkommen til Folkehelsekonferansen 2022!


Sted og dato: Campus Røstad i Levanger - 7. oktober 2022, kl 9.15 – 15.00

Konferansepris (dagpakke inkl. lunsj/pauseservering): kr. 500,- pr. deltaker, faktureres i etterkant av konferansen. Studenter og ungdom kr. 100,- pr. deltaker.

Overnatting: Deltakere som på grunn av reiseavstand m.v. har behov for overnatting fra 6. - 7. oktober, må selv sørge for å bestille dette ved hoteller i nærheten av konferansestedet.

Reis miljø- og klimavennlig - vi har tilpasset konferanseprogrammet til togtidene!
- Tog til Røstad på morgenen, sørfra kl. 8:45, nordfra kl. 9:09.
- Tog fra Røstad på ettermiddag, sørover kl. 15:09, nordover kl. 15:45.

For påmelding og flere detaljer gå til fanene:

Påmeldingsskjema
Program
Kontakt
Folkehelseprisen 2022
Folkehelsetinget i Trøndelag 2022

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 7. oktober 2022 kl. 09.15 - 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 3. oktober 2022 kl. 14.30
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Følg mazemap-lenkene nedenfor for å se hvor de ulike rommene befinner seg!

* Konferanselokale: Oransjesalen Auditorium i Nylåna
* Workshop 1) Gamma ved Røkterboligen
* Workshop 2) Rom Ho354 i Hovedbygget
* Workshop 3) Daniel Mortenson-salen (Raudsalen) i Nylåna

Kontakt

Bruk skjema under for å ta kontakt!

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Folkehelseprisen 2022

Folkehelsepris
Under konferansen vil det også bli utdeling av Folkehelseprisen 2022.
Les statuttene nedenfor og kom med ditt forslag!

Statutter for «Folkehelseprisen»

Prisen er en anerkjennelse som gis på grunnlag av betydelig innsats innenfor folkehelsearbeid. Folkehelseprisen skal være en stimulans og har til hensikt å skape økt oppmerksomhet om folkehelsearbeid.

Folkehelseprisen skal gå til en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, en avdeling eller en organisasjon og er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være en «hverdagshelt» som gjør et stort arbeid i det stille, eller en virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement som kommer folkehelsen til gode.

Folkehelseprisen består av et diplom og et kunstverk. 
Forslag på kandidater sendes Folkehelsealliansens arbeidsutvalg innen 30. september 2022. Arbeidsutvalget avgjør tildelingen. Vurderingen av kandidater er konfidensiell.

Forslag sendes: Folkehelsealliansen i Trøndelag v/Kyrre Kvistad kyrre.kvistad@trfk.no

 

Folkehelsetinget i Trøndelag 2022

Under konferansen blir det arrangert et Folkehelseting. Formålet er at så mange som mulig kan komme til orde på folkehelsekonferansen, og alle får høre hva folk er opptatt av for tiden. Som i Stortinget, blir dette en talerstol der deltakere kan fremme en sak de brenner for i løpet av en kort tidsramme på 3 minutter, og et presidentskap som holder orden på talere og tid.

Publisering
Sammendragene vil samles i en Folkehelsemelding fra Trøndelag som vil bli sendt til Helseministeren.

Påmelding
Ønske om å fremme en sak og sammendrag av saken sendes Folkehelsealliansen i Trøndelag v/Kyrre Kvistad kyrre.kvistad@trfk.no innen 26. september 2022.

Sammendrag
Saken må ha en tydelig tittel som forteller hva folkehelseutfordringen handler om, avsender i form av navn på den som skal fremme saken, organisasjon og andre som står bak, og man melder seg på med et kort skriftlig sammendrag av det som skal sies på maksimum 250 ord. Teksten må alltid avsluttes med å si noe om hvordan Hodebra ABC kan spille en større eller mindre rolle for å løse utfordringen.

Utvelgelse
Hvis det kommer inn flere sammendrag enn det tidsrammen åpner for, vil en jury (Folkehelsealliansens AU) velge ut hvem som får presentere muntlig. Men alle sammendrag vil bli publisert i Folkehelsemeldingen fra Trøndelag.

Svar
Den som sender inn en sak vil få svar på om det blir anledning til å fremme saken muntlig innen 3. oktober 2022.

Behandling i Tinget
Det vil bli anledning til å stemme på hvilket forslag du setter høyest på din prioritering av saker under tinget på menti, og rangeringen vil komme fram i Folkehelsemeldingen når den publiseres.

|-------------|

Disse er påmeldt til Folkehelsekonferansen 2022:

Fornavn

Etternavn

Organisasjon

Cathrine Andersson Åfjord Kommune
Ranveig Dahle Svanholm Den norske kirke, Nidaros bispedømme
Marit Charlsen Øverkil Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag
Margareth Berg FFO Trøndelag
Olav Malmo FFO Trøndelag
Ina Myhran FFO Trøndelag
Anne Norunn Vada FFO Trøndelag
Rita Johnsen FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre
Stølan Terje FIRE - Stiftelsen Ett skritt videre
Doroshyna Anastasia Flatanger kommune
Annica Øygard Folkehelseforeningen
Christer Wærdahl Fri og Vill AS
Ingrid Kristiansen Frøya kommune
Pia Kathrine Espnes Ohren Frøya kommune
Emeli Lauve Grong kommune
Nancy Haugan Helse Nord-Trøndelag HF
Steinar Krokstad HUNT forskningssenter, ISM, NTNU
Erik R. Sund HUNT/NTNU
Karl Roger Melby Iskrem og ensomhet as
Katri Sundvall-Falck KfiT/ (representerer også Nidaros bispedømme)
A. Merete Larsen Aas Kirkens SOS i Trøndelag
Astrid Feuerherm Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)
Marit Kolberg Kompetansesenteret Tannhelse Midt TkMidt
Roar Bakken KORUS Midt
Strand Stein Arve KORUS Midt, St Olavs Hospital HF
SIGRID ROHDE KORUS-Midt
Anton Hegdal LEVE Nord-Trøndelag
Inger Marie Norøy Hegdal Leve Nord-Trøndelag
Elisabeth Hægstad Leve NT
Johan Hægstad Leve NT
Kristine Svendsen LO
Roger Wangberg Medvandrerne
Traa Pia Melhus kommune
Wenche Loktu Skauge MOT Norge
Rune Olsen MOT Norge
Per Erik Arnø Namsos kommune
Berit Vordal Nasjonalforeningen for folkehelsen - Trøndelag
Marit Stranden Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg
Jan Arve Strand NAV Trøndelag
Anne-Lene Gregersen Nærøysund kommune
Bendik laumann Vedal NHFU
Kirsti Grøtan Nord Studentsamskipnad
Tommy Haugan Nord universitet
Vegar Rangul Nord universitet
Camilla Sandvik Nord universitet
Hennie Skaufel Nord universitet
Ingunn Skjesol Nord Universitet
Dina von Heimburg NTNU
Sissel Blix Aaknes Osen kommune
Tina Kathrine Hagen Osen kommune
Bostad Jannike Røde Kors Trøndelag
Veronica Winther Rus- og psykisk helsetjeneste, Steinkjer kommune
Asgeir Bergseth Selvhjelp Norge
Kari Fløttum Selvhjelp Norge
gunn stø sit
Wenche Opheim Snåsa kommune
Sigrid Moum Statsforvalteren
May-Britt Nyborg Steinkjer kommune
Astrid Selset Steinkjer kommune
Stine Strand Steinkjer kommune
Siri Bjerkan Stiftelsen Livsglede for Eldre
Bøhn ida Studentinord
Sissel Rian studentinord
Veronica Skjetlein Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund & Trondheim
Trine Vangstad Stundent
Elise Spets Tannhelsetjenesten i Trøndelagfylkeskommune
Berit A. Holmlimo Trondheim kommune
Hanne Lundemo Trondheim kommune
Margrethe Midtsand Trondheim kommune
Erle Olea Finseth TRØBUR
Egil Haugbjørg Trøndelag Eldreråd
Jan B Vindheim Trøndelag Fylke
Kari Hortman Trøndelag fylkesbibliotek
Mette J. Vaag Trøndelag fylkesbibliotek
Pål Fossland Moa Trøndelag fylkeskommune
Frida Hansson Trøndelag fylkeskommune
Lilleslett Jorunn Trøndelag fylkeskommune
Olav GuttormTFK Kallhovd Trøndelag fylkeskommune
Kyrre Kvistad Trøndelag fylkeskommune
Nordkvelle Line M Trøndelag fylkeskommune
John Tore Vik Trøndelag fylkeskommune
Cecilie Yttervik Robertsen Trøndelag fylkeskommune, Tannhelsetjenesten
Gina Thrane Trøndelag idrettskrets
Karina LeiN U-kirka Trondheim
Gundersen Emilie Ungdommens fylkesutvalg Trøndelag
Sem Vegard Ungdommens fylkesutvalg Trøndelag (UFU)
Kari Jørgensen Værnesregionen
Elin Bjørnstad Verdal Kommune