Klasse S - snøskuter- Obligatoriske kurs vinteren 2017-18

 

Førerkort for snøskuter (klasse S)

Helt siden det ble obligatorisk med opplæring i klasse S - Snøskuter i 2006 har Røros Ressurs tilbudt opplæring på dertil regulert område ved Løvåsen leir i Haltdalen midtvegs mellom Røros og Støren.

Føreropplæringen for snøskuter (beltemotorsykkel) følger et forløp på fire trinn. Den legger stor vekt på at du skal ha riktig framdrift i opplæringen slik at du får et godt utbytte av undervisningen på hvert trinn. For å få førerkort for snøskuter må du bestå følgende deler :

Hvor kan du øvelseskjøre med snøskuter?

Temaene og målene i læreplanen kan brukes som veiledning ved privat øvingskjøring, men i klasse S er det store begrensinger på hvor du har lov til å øvingskjøre.

Det kan øvelseskjøres på særskilte baner og på andre lovlige områder som ikke defineres som utmark. Kommunen og fylkesmannen kan gi nærmere informasjon om hvor du kan kjøre.

Husk på at det er forbudt å kjøre snøskuter i utmark, med mindre det er gjort særlige unntak.

Minstealderen for å få lappen på snøskuter er 16 år, men frem til fylte 18 år er førerrettigheten begrenset til klasse 1 (snøskuter hvor forholdet mellom effekt og egenvekt er høyst 0,20 kW/kg). Les mer på vegvesen.no.

Våre kurs starter fredag kveld med en gjennomgang av en del sentrale teoriemner.  Lørdag og søndag er det både teori og praktisk kjøring i henhold til kursplanen.  Når kurset avsluttes søndag ettermiddag og det er godkjent av instruktør, kan teoriprøven tas hos Statens Vegvesen.  Krav til førerkortopplæring er min 16 timer

Kursmateriell deles ut på kurset og inngår i kursprisen.

 

 

Program

Det obligatoriske kurset i klasse S bygger på læreplan Førerkort klasse S sist revidert i juli 2017.

I Førerkortforskriften § 3-17.Førerrett i klasse S : Førerett i klasse S gjelder for kjøring i Norge med beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. Frem til førerkortinnehaveren fyller 18 år er føreretten begrenset til beltemotorsykkel klasse 1 (beltemotorsykkel som har et forhold mellom effekt og egenvekt på høyst 0,20 kW/kg), jf. kjøretøyforskriften 4. oktober 1994 nr. 918 § 2-5 nr. 2.

Førerkortopplæringa klasse S er bygd opp som all annen førerkortopplæring i fire trinn. Gjennomført trinn 1 er krav for å delta på Obligatorisk kurs klase S. Opplæringa skal ha en varighet på 17 timer fordelt på

Trinn 2 - grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse klasse S 

I trinn 2 skal eleven lære å mestre beltemotorsykkelen rent kjøreteknisk. God kjøreteknisk  ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen i trinn 3, og vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Eleven skal tilegne seg kunnskap om kjøretøyet, førerens ansvar ved kjøring i naturen, fjellsikkerhet og orientering med ulike hjelpemidler.

Varighet: 6 timer derav 3 teoritimer

Trinn 3 - kjøring i variert terreng - klasse S

I trinn 3 skal eleven lære å beherske kjøring i variert terreng, ved ulike føreforhold, med og uten slede og passasjerer. Eleven skal også lære å ta hensyn til andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø herunder lokale restriksjoner. Ved avslutningen av trinnet skal elevens ferdighet være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig. 

Varighet: 4 timer

Trinn 4 - Avsluttende opplæring - klasse S

Målene i trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens forståelse for utfordringer og risiko ved motorferdsel i naturen. Eleven skal også lære å forebygge skader og ulykker, kunne ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en eventuell ulykke på fjellet.

Varighet: 7 timer derav 2 timer teori og et sikkerhetskurs på 5 timer.

 

Kursoversikt

 

Nedenfor finner du kursplan for vinteren 2017/2018. Kursene arrangeres på Løvåsen leir i Haltdalen (tidl kjent som HV-senteret).  Haltdalen ligger midtvegs mellom Røros og Støren på riksvei 30.  Avkjøring er skilta. Ved Løvåsen leir er det avsatt et større skogs- og myrområde som er regulert til opplæring klasse S. Et tilstøtende område er regulert som skytefelt for Forsvaret.

Våre kurs starter opp fredag kveld kl 18.00 og avsluttes ca 15.00 på søndagen. I løpet av helga gjennomgås alle deler av det obligatoriske kurset - både teori og praktisk kjøring. Ved avslutning søndag - og under forutsetning at alle trinn er godkjent - kan deltaker melde seg opp til den avsluttende teoriprøven hos Biltilsynet. Kurset koster kr 7 000.- som inkluderer opplæring, kursmateriell og et varmt måltid på lørdag.

Det er mulig å overnatte på kurssenteret for 1 200.- kr som inkluderer overnatting i enkeltrom og bespisning.

Deltakerne kan bruke egen snøskuter under kurset.  Det er ingen begrensninger på motorstørrelse i forbindelse med kurset, men skuter må være registrert for to, ha gyldig forsikring og krok.  Vognkort og gyldig forsikringsbevis medbringes.  Deltaker som har med egen skuter tar og med slede.  

Dersom du ikke har egen snøskuter kan du leie hos Røros Ressurs for 2 400.- + mva.  

 

 

Fant ingen aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Røros Ressurs er kursavdelingen ved Røros videregående skole.  Vi har tilbudt obligatorisk kurs klasse S siden 2006.

Faglig ansvarlig er Arvid Svendsen ..... tlf     epost

Ansvarlig for påmelding, planleggging av kurs er Thorleif Thorsen tlf 951 57 858, epost thorleif.thorsen@stfk.no

Vi har i tillegg tilknyttet oss tre andre instruktører:

* Knut Tørresdal, reineier...

* Terje Borgos, fjelloppsynsmann

* Morten Ivar Brennås, tidl lensmann i Holtålen.

 

Alle fem har gjennomgått obligatorisk opplæring som kreves for å være være instruktør på kurs som dette.

 

Spørsmål vedr kurset kan sendes oss via formular under eller ved å ta kontakt pr tlf.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}