Påmeldingsskjema

Fordypning i realfag vg1 og vg2 - NATURBUK:

Når det gjelder fordypning i realfag, er det svært viktig at elever som ønsker studiekompetanse med realfag etter 3 år på Skjetlein vgs registrer fagvalg under. Dette er viktig for skolens planlegging.

Mer informasjon om yrkeskompetanse og studiekompetanse

a) Yrkeskompetanse

Skolen har 3 utdanningsprogram som fører fram til yrkeskompetanse; Naturbruk, Bygg og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon.

b) Studiekompetanse

Skolen har to tilbud som gir studiekompetanse:

Forskerlinje/veterinærlinjen («Realfagspakken»)

Generell studiekompetanse m/fordypning i realfag får du ved å velge ”Realfagspakken” allerede fra vg1. ”Realfagspakken” passer for de som er flinke i realfag (fra karakteren 4 og oppover fra ungdomsskolen! ). Mange av de som går fordypning i realfag på Skjetlein, søker seg inn på veterinærstudiet eller tilsvarende universitetsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Andre søker seg til sivilingeniørstudier ved universiteter eller til forskjellige høyskolestudier.

NB! Disse elevene må starte med flere timer realfag allerede på vg 1 for å få med seg de realfagene som kreves på ulike studier, nevnt foran, i løpet av tre år på Skjetlein. På vg1 må de velge 5 t matematikk og 5 t naturfag i den digitale tabellen på oppgitt nettadresse ovenfor. Elevene som velger realfag vil mangle en undervisningstime pr. uke etter fullført vg1, denne timen vil de ta igjen når de velger realfagsfordypning på vg2.

Generell studiekompetanse. Får du ved å gå vg3 studieforberedende naturbruk eller påbygning til generell studiekompetanse etter vg1 Naturbruk og vg2 Landbruk og gartnernæring.

Registrer opplysninger under om du ønsker realfagsfordypning:

Informasjon

Min side
Tid
Fra torsdag 15. august 2019 kl. 00.00
Til fredag 19. juni 2020 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.