Forsiden

INVITASJON TIL FRIVILLIGHETSKONFERANSE

Grunnet stor usikkerhet rundt koronasituasjonen og tilrettelegging av fysiske møteplasser, arrangerer Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge i høst 2 DIGITALE frivillighetskonferanser i stedet for en fysisk konferanse; to dager med ulikt ulike faginnhold, men med frivillighet som et overordnet tema. Konferansene gjennomføres mandag 14.  september (eget påmeldingsskjema hos Frivillighet Norge) og lørdag 7. november, som dette påmeldingsskjemaet gjelder for.

Her er detaljer:

 

LØRDAG 7. NOVEMBER

HOVEDMÅLGRUPPE:

Det frivillige kulturlivet i Trøndelag; herunder kulturorganisasjoner, regionale nettverk, frivilligsentraler og andre interesserte

KLOKKESLETT:

10.00 - 14.00

TEMA:

Regionalt fokus

- Samarbeid på tvers av organisasjonene

- Digital kompetanse

- Fylkeskommunale virkemidler 

- Inspirasjon og motivasjon

PRIS:

Gratis

MRK.:

For å få tilsendt lenke til arrangementet, må du melde deg på. 

Har du utfordringer med å delta digitalt, ta kontakt så skal vi se om vi finner en løsning.

Endelig program vil etter hvert bli å finne via fanen "program"

Påmeldingsfrist:             1. november

Arrangører:                     Frivillighet Norge og Trøndelag fylkeskommune

 

 

KONTAKTINFORMASJON:

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Line M. Nordkvelle

Tlf.: 906 81 600 / 74 17 50 83

E-post: linno@trondelagfylke.no

    

 

Påmeldingsskjema

Målgruppe:

Det frivillige kulturlivet i Trøndelag; herunder kulturorganisasjoner, Regionale nettverk, Frivilligsentraler og andre interesserte.

 

Personvern:

Ved å melde deg på dette arrangementet samtykker du at informasjon om ditt navn, organisasjon, stilling / verv distribueres til alle medarrangører, foredragsholdere / innledere på arrangementet. Du er og inneforstått med at det kan tas opptak av arrangementet til intern bruk for arrangør. Skal deler av opptaket publiseres offentlig, har du mulighet til å reservere deg fra publisering der hvor du selv har ordet; se påmeldingsskjema.

Informasjon

Min side
Sted
Digitalt
Tid
Lørdag 7. november 2020 kl. 10.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Søndag 1. november 2020 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

FRIVLLIGHETSKONFERANSEN 2020

Program kommer.....