Kvalifisering til helsefagarbeider

VI STARTER MED FELLES SAMLING TIRSDAG 28. FEBRUAR KL 9-15,
ved Åfjord videregående skole

Kurset fortsetter med Teamssamlinger kveldstid. 
Neste dagssamling blir i juni, ved Johan Bojer vg skole, Rissa.


Ressurssentrene er de vg skolenes avdelinger for voksnes læring i Fosenregionen
Kontaktinformasjon for deltakere og arbeidsgivere -ansvarlige administrativt og faglig/pedagogisk:

Koordineringsskolen ved Johan Bojer vg skole

Terje Dyrendahl terdy@trondelagfylke.no

Tlf 91141747

Ressurssenteret ved Åfjord vg skole

Torunn Butli Rømma torrom@trondelagfylke.no

Tlf 92602920

Ressurssenteret ved Fosen vg skole

Arve Ophaug, arvop@trondelagfylke.no

Tlf 41427866

Fosen Helse IKS

Karita Lysvand, Karita.Lysvand@indrefosen.kommune.no
Tlf 99587318

Bakgrunn for tiltaket:

Voksne kan søkes inn på ordinært opptak gjennom på forhånd kartlagt opplæringsrett (Opplæringslovens 4A-3). Dette gjelder også for fellesfag/påbygg/generell studiekompetanse ved Trøndelag nettskole. Les mer her: Trøndelag nettskole (trondelagfylke.no)

De fleste voksne som ønsker å formalisere sin realkompetanse og arbeidserfaring foretrekker ofte teoriforberedende kurs som privatist for å oppnå sluttkompetanse.

Vi tilbyr kurs gjennom praksiskandidatordningen for å imøtekomme direkte forespørsler fra assistenter i helse, og for å bidra til å tette behovet for faglærte i  helse- og omsorgsarbeid i Fosenregionen.


Praksiskandidatordningen: Praksiskandidat - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Ved tilbud om teoriforberedende kurs kartlegges kandidatene for rett til gratis opplæring

gjennom registrering og søknad i søkeportalen VINN.
Koordineringsskolen saksbehandler, og gir tilbakemelding til søker.

Her kan også Realkompetansevurdering (RKV) søkes.

For praksiskandidater uten opplæringsrett påløper en kursavgift (ca kr 20 000) og en må dekke kursmateriell (bøker o.l.) og evt RKV. Her kan deltakers egen fagorganisasjon søkes om støtte til kurstiltak, pc, annet. Andre tilskuddsmuligheter kan også finnes i regionen.

Alle avklaringer rundt opplæringsrett og støttemuligheter gjennomføres før eller ved oppstart.

Kurset forankres i Fagfornyelsen som gjøres synlig gjennom gjeldende læreplaner i Kunnskapsløftet 2020.

Læreplan i vg3 helsearbeiderfaget (udir.no) som bygger på læreplanene vg1 og vg2 Læreplan i vg1 helse- og oppvekstfag (udir.no) Læreplan i vg2 helsearbeiderfag (udir.no)

Kandidaten skal gjennom skriftlig eksamen på vg 3-nivå vise kunnskaper innenfor hele opplæringsløpet.

Nye læreplaner har i tillegg til de sentrale elementer innenfor kompetansemåla, gjennomgående fokus på Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling, noe som gjenspeiles i undervisningen. I tillegg presiseres viktigheten av å beherske de grunnleggende ferdighetene i yrkesutøvelsen.

Etter bestått eksamen kan kandidaten melde seg opp til fagprøve når tilstrekkelig praksisdokumentasjon foreligger.

Vurderingskriterier for fagprøve i Trøndelag: vurderingskriterier-helsearbeiderfag-2020...pdf (trondelagfylke.no)

Kandidaten kan henvende seg til nærmeste ressurssenter for spørsmål og veiledning fram til fagprøven. Karrieresenteret i Trøndelag kan også kontaktes.

Det anbefales forøvrig tett kontakt med arbeidsgiver hele veien fra kurs til fagprøven.

 

Forslag til plan for gjennomføring av teoriforberedende kurs i helsearbeiderfaget:

 

Oppstart 28. februar 2023 – kurset vil gå fram til eksamen høsten 2023, med opphold i skoleferier, etter gjeldende skoleruter for grunnskole og vg skole.

Faglærer har ansvar for den faglige delen fram til teorieksamen, med forelesninger, faglig veiledning, oppgaver, eksamenstrening – alt i dialog med deltakerne.

Ressurssentrene bistår med tilrettelegging lokalt: pc/teknisk opplæring, bruk av Teams, veiledning og oppfølging etter behov.

Alle må disponere egen pc.


Kurset vil foregå på Teams og/eller ved fysisk oppmøte på nærmeste vg skole, etter nærmere avtale.

Det blir gjort opptak av forelesning/faglig gjennomgang.  Opptak vil være tilgjengelig for deltakerne fram til fagprøven. I tillegg settes av tid til veiledning og oppgaver parallelt i runder over 3 uker.

Vi ønsker å gi likeverdige muligheter for alle, uansett bosted. Derfor gjøres opptak tilgjengelige for den som evt ikke kan delta i sanntid.


3-ukers-runder:

Uke 1   Faglig gjennomgang ved oppmøte på nærmeste vg skole/noen fellessamlinger for alle i løpet av året, og alltid alternativt på Teams, opptak.
Uke 2   Deltakere arbeider med teori/oppgaver/refleksjonsarbeid (i grupper eller individuelt)

Uke 3   Felles veiledning på Teams (ikke opptak)

 

Læreverk/fagressurser:

  • Gyldendal vg2-vg3-nivå (anbefaling)
  • Kompendier som utarbeides for de ulike tema
  • Supplerende fagressurs (gratis): ndla.no vg 1 og vg 2
  • Evt annen anbefalt tilleggslitteratur og oppslagsverk

 

Gjennomføringsplan:

Undervisning fagtema 3 underv.t. kveldstid     kl 18.00 – 20.30

Felles veiledningstid 1-2 undervisningstimer    kl 18.00 – 19.30

I tillegg til 3-ukers-rundene har vi lagt inn fellessamlinger 4 enkeltdager: 6 undervisningstimer kl 09.00 – 15.00. (Det gjøres ikke opptak av de fellessamlingene.)

Fagplan og inndeling av tema presenteres nærmere ved oppstart.

Påmelding

Oppstart 28. februar kl 09.00 - 15.00. Samlingen blir i Å Akivitetshus, Kinosalen.
Orienteringer - Framdriftsplan - Lærebøker - Undervisning - Oppgaver - Teams
Ta med PC. 

Husk å registrere deg i VINN Startsiden (trondelagfylke.no)

Informasjon

Min side
Tid
Fra tirsdag 28. februar 2023 kl. 00.00
Til torsdag 30. november 2023 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Informasjonsmøter 9.og 10. januar.2023

 

PRESENTASJONER:

Fosen Helse IKS v/ Karita Lysvand

Hvorfor heve kompetansen v/ Elin Kvidal, Fagforbundet

Innsøking til VINN v/ Terje Dyrendahl

Om teoriforberedende kurs til helsefagarbeider v/ Torunn B Rømma

 

Informasjonsmøter om Kompetanseheving for deg som jobber som assistent i helse- og omsorgssektoren:

Åfjord: Åfjord videregående skole.  09.01.22 kl. 17.00-19.00

Indre Fosen: Johan Bojer videregående skole, Rissa 10.01.22 kl. 17.00-19.00

Program:                                                                   

Tid

 Tema

17.00 – 17.10

Velkommen

v/ Karita Lysvand - Fosen Helsekompetanse

v/ Torunn Rømma

17.10 – 17.20

Kartlegge kompetanseheving som kan passe for deg

Kurs, Fagskole, annet

v/Karita Lysvand

17.20 – 17.40

Hvorfor heve kompetansen

v/ Elin Kvidal

17.40 – 17.50

Kaffepause

17.50- 18.30

Kvalifisering til helsefagarbeider VGS

v/ Torunn Rømma, Arve Ophaug, Terje Dyrendahl

18.30- 18.50

Personlig veiledning 

·        Fagbrev helsefagarbeider VGS v/Torunn, Arve, Terje

 ·        Ansettelsesforhold - veiledning/HTV V/Elin Kvidal

 ·        Annen kompetanseheving v/Karita Lysvand

Kurs, Fagskole, annet

18.50 – 19.00

Oppsummering

 

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}