Forsiden

Påtroppende direktør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen, inviterer til dialogmøte om tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i Trøndelag for skoleåret 2018/19.

Det er ønskelig med bredest mulig deltakelse, og slik legge til rette for innspill i prosessen fram mot et endelig forslag.

Tilbudsstrukturen vedtas av det nye fylkestinget i Trøndelag 14.12.17.

 

Fra de videregående skolene inviteres rektor og 1-2 skoleledere.

Ellers inviteres en representant fra hvert av opplæringskontorene i Trøndelag, regionråd/kommuner, NHO, LO, KS, Olympiatoppen og Idrettskretsen.

 

Sted: Charlottenlund videregående skole, møterom Ringve.

Tidspunkt: Tirsdag 17.oktober kl. 10 – 14