Høringsmøte for frivillig sektor vedr. Kulturstrategien

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.