Invitasjon til høringsmøte for for frivilligheten vedr. Kulturstrategi for Trøndelag

Informasjon

Sted
Vektersalen, Kimen kulturhus Stjørdal
Tid
Mandag 25. mars 2019 kl. 18.00 - 20.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 21. mars 2019 kl. 23.59

Høringsutkast til Kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 sendes i disse dager ut på høring. Kulturstrategien bygger på Trøndelagsplanens mål og delmål og søker å gi en retning for kulturpolitikken i et samlet fylke. Høringsfristen for Kulturstrategien er satt til 8. april.

Trøndelag fylkeskommune ønsker nå å invitere det frivillige kulturlivet i Trøndelag til et høringsmøte vedr. kulturstrategien:

Mandag 25. mars i Kimen kulturhus, Stjørdal kl. 18.00 – 20-30.

På programmet står:

  • Velkommen
  • Gjennomgang av Kulturstrategi for Trøndelag
  • Dialog og diskusjon rundt bordene og i plenum vedr. strategien
  • Evnt.

Møteleder er Karen Espelund, Fylkesdirektør for kultur og folkehelse. Det vil være enkel servering ifm. møtet.

Påmeldingsfrist er torsdag 21. mars.

Høringsutkastet til Kulturstrategi for Trøndelag finner du her: https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/ny-kulturstrategi-for-trondelag/

Ta kontakt med Line M. Nordkvelle på tlf. 74175083 / e-post: linno@trondelagfylke.no om det er noe dere lurer på i forbindelse med dette møtet.

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Vektersalen, Kimen kulturhus Stjørdal
Tid
Mandag 25. mars 2019 kl. 18.00 - 20.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 21. mars 2019 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.