Invitasjon til Høstmøtet 2019

Oppsummering av høstmøtet for vgs-bibliotek i Trøndelag fylkeskommune

Vi startet med Hilde Slåtto fra Foreningen !les. Hun fortalte om hvordan foreningen !les arbeider for å plukke ut litteratur til de ulike aksjonene sine. Hvilke bøker er det ungdommene faller for? Hilde gikk gjennom flere bøker og fortalte om hva ungdommene mente om hver enkelt. Og det er ikke alltid lett å gjette hvilken som blir ungdommenes favoritt. Ungdom er ofte nysgjerrig og ikke-dømmende når de leser. 
"Det du synes er svært god litteratur, synes også ofte ungdom, men de ser kanskje noe annet også?" Her er presentasjonen: Stolthet og fordom - Hilde Slåtto

Deretter prøvde vi oss med Lynrask lesesirkel på boka "Meg, meg, meg" av Linnea Myhre. Noen hadde lest boka, noen hadde kommet halvveis og noen hadde ikke begynt ennå. Vi prøvde oss dermed på hurtiglesing (Lesersørvis). Finn hurtigleseskjema her: https://www.lesersorvis.no/materiell/skjema/  og les mer om Lesersørvis her: Lesersørvishåndbok Kan det være at bokas viktigste appellfaktorer er: Karakter (skildret litt i dagbok bloggform), bakgrunn (LA-Britney) og muligens tone (blanding av humor - ironi - alvor). Readalikes er jo de andre bøkene til Linnea, men også filmen "Lost in translation" ble nevnt. 

Neste økt gikk ut på å snakke om skolebibliotekarens ansvarsområde. Kan det å lede et skolebibliotek sammenlignes med det å være biblioteksjef i et folkebibliotek? Vi skulle fram til viktige arbeidsoppgaver i skolebiblioteket og hvilken kompetanse som er nødvendig å ha/utvikle. Her er det vi kom fram til, og som vi også tar med oss i jobben med kompetanseutvikling framover. 

Så skulle vi på besøk til Thora Storm videregående skole. Der har de et skolebibliotek som er lite i kvadratmeter, men allikevel godt synlig og med i mange av skolens prosesser. Vi fikk først en presentasjon av skolen v/ fagleder Cecilie Bach og deretter en liten omvisning til lagerlokale og skolebibliotek. Takk til skolebibliotekar Tonje Meland Øverland. 

På kvelden fikk vi et eksklusivt forfattermøte med Linnea Myhre i samtale med Sara Løkvik Husby. 

 

DAG 2: 

Vi startet med et langt og godt møte med Sunniva Relling Berg. Hun jobber på skolebiblioteket på Årstad vgs og her er en fin oversikt over hva de kan tilby: https://arstadbib.wordpress.com/
Årstad vgs har ca 1000 elever. Biblioteket er på 332 m2 og de er tre ansatte i 190 prosent stilling tilsammen. Sunniva er også forfatter og fortalte kort om de tre bøkene sine. Den siste, Polarnatt (2019), skrev hun fordi hun så et behov for denne typen lettlest bok i sitt arbeid som skolebibliotekar. http://sunnivaberg.no/ 

Og deretter haddet vi gruppearbeid på Fagfornyelsen. Med følgende ord på papiret etterpå: 

Temabasert undervisning – tverrfaglig
Skolebiblioteket er en god støtte til slikt arbeid

 

Dybdelæring – ved hjelp av skolebiblioteket – lære elevene å lære
Kildebruk – boknavigering – studieteknikk – referanseverktøy/referansestil.

 

Utvikle en felles pakke – dele / hvordan organiser?

Greit å gjøre det pr skole –

Hvordan komme på banen? Plassert skolebiblioteket som en sentral del.
Inn på møter – avdelingsmøter, seksjonsmøter. Holde seg til manus.

 

Hvordan gripe an vg1 yrkesfagsklassene når norskfaget blir borte. Lesing i alle fag, kan støttes med lesetrening. Skjønnlitteratur -> livsmestring, demokrati, medborgerskap.

 

Midler til utvikling av samling for lesing i læreplanen.

Tematisk lesing i norskfaget. Noen på NTNU/Charlottenlund, arbeider med å finne tekster til antologier.

 

Læremidler – hva skal kjøpes / når?  Utbytting av læremidler krever (eh…) midler.

Digitale læremidler – kostnadsnivået tilsvarer 1/3 av kostnaden for det trykte.

Digitalpedagogen – en nyttig kontakt for skolebiblioteket?

 

Til etterarbeid: Hva er fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med? (Presentasjon) og lydopptak
Språkløyper ble vi introdusert for på et webinar i mai v/ Ine M. Bertelsen. Kan noe av dette brukes i arbeidet med å gjøre skolebiblioteket synlig i nytt læreplanarbeid ved de forskjellige skolene?  

 

Og til slutt et lite oppsamlingsheat: 

 

Pendel – kan blir bra.

E-bøker – utfordrende med dagens lisensordninger

Mulig å få til Institusjonsabonnement på lydbøker?

Filmer med norsk teksting vanskelig å få tak i.

Kildearbeid – er det et poeng å enes om et felles referansesystem? Felles pr skole i det minste.

-------------------------------------

Velkommen til høstmøtet for vgs-bibliotek i Trøndelag fylkeskommune. 


Møtet skal være i Trondheim sentrum, nærmere bestemt Hotell Bakeriet

Vi ønsker som vanlig å belyse de fleste sider ved å være skolebibliotekar. Og vi setter av tid til gruppeoppgaver og diskusjoner. Vi skal besøke Thora Storm vgs (torsdag) og vi har invitert flotte gjester: Hilde Slåtto (Foreningen !les) kommer (torsdag), vi får besøk av Sunniva Relling Berg fra Årstad vgs i Bergen (fredag) og det blir bokbad med forfatter Linnea Myhre på torsdagskvelden.  

Når: Torsdag 28. november til fredag 29. november. Påmeldingsfrist: 14. november 2019.
Pris for deltakelse på hele høstmøtet (inkludert lunsj i to dager, middag og overnatting på Hotell Bakeriet): Kr 2200,-
Arrangør Trøndelag fylkesbibliotek. Kontakt: Ingrid Ericson 

                

 

Påmelding

Informasjon

Min side
Sted
Hotell Bakeriet
Tid
Fra torsdag 28. november 2019 kl. 10.45
Til fredag 29. november 2019 kl. 13.45
Påmeldingsfrist
Torsdag 14. november 2019 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

 • TORSDAG 28. november

 • 1015-1045

  Ankomst

 • 1045-1130

  Stolthet og fordom - om skjønnlitteratur i klasserommet v/ Hilde Slåtto fra Foreningen !les

  Hilde Slåtto er prosjektansvarlig for ungdomsrelaterte prosjekt som Rein tekst og slampoesi og redaktør for Faktafyk.

  Lær mer om Foreningen !les her: https://foreningenles.no/om-oss

 • 1135-1200

  Lynrask lesesirkel: Vi snakker om den siste boka til Linnea Myhre "Meg, meg, meg"

 • 1200-1300

  Lunsj

 • 1300-1400

  Gruppearbeid: Skolebibliotekarens ansvarsområde

 • 1400-1415

  Pause

 • 1415-1445

  Vi vandrer til Thora Storm vgs

  Kart

 • 1445-1530

  Besøke skolebiblioteket v/ Thora Storm vgs

  v/ skolebibliotekar Tonje Meland Øverland og fagleder Cecilie Bach

 • 1530-1900

  Fritid (og du som bor på hotellet kan sjekke inn (kanskje tidligere også) )

 • 1900

  Middag (på hotellet)

 • 2000

  Forfattersamtale (på hotellet).

  Linnea Myhre om sin nye bok "Meg, meg, meg". I samtale med Sara L. Husby. 

 • FREDAG 29. NOVEMBER

 • 0830-0915

  Gjesteskolebibliotekar Sunniva Relling Berg fra Årstad vgs i Bergen

  Årstad vgs

  Om forfatteren Sunniva Relling Berg

 • 0915-0945

  Pause

 • 0945-1030

  Gjesteskolebibliotekar Sunniva Relling Berg fra Årstad vgs i Bergen forts.

 • 1030-1045

  Pause

 • 1045-1130

  Fagfornyelsen. Innledning og gruppearbeid

 • 1130-1230

  Lunsj

 • 1215-1345

  Gruppearbeid: Fagfornyelsen fortsetter. Oppsummering av møtet.

 • 1345

  God tur hjem!

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Skole

Brit Karen Einang Byåsen vgs
Tone Aas Charlottenlund videregående skole
Bjørnar Skjesol Fylkesbiblioteket
Ellen Næss Jensen Gauldal vgs
Ingrid Øien Heimdal vg skole
Ane Vestby Øiesvold Inderøy vgs
Siv Digernes Johan Bojer vgs skolested Rissa
Jelena Didriksen Johan Bojer vgs, skolested Leksvik
Caroline Jære Einseth KVT
Karianne Horn Levanger vgs
Anne Margrete Sjøflot Malvik VGS
Anne Elin Fossheim Farstad Meråker videregående
Astrid Wormdal Mære Landbruksskole
Mette Øvrum Olav Duun
Kristin Kjørsvik Olav Duun vgs
Nanna Strømme Flink Ole Vig videregående skole
Silje Ruch Orkdal vgs
Anniken Bjørnes Steinkjer vgs
Kristine Mjelva Berg Strinda VGS
Tonje Øverland Thora Storm vgs
Karin Ericson Trondheim voksenopplæring
Ingrid Ericson Trøndelag fylkesbibliotek
Morten Olsen Haugen Trøndelag fylkesbibliotek
Hildegunn Hestnes Trøndelag fylkesbibliotek
Nanna Jensen Trøndelag fylkesbibliotek
Janne Båtstrand Verdal videregående
Heidi Therese Hustad Ytre Namdal vgs