Forsiden

Informasjon

Sted
Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Tid
Onsdag 30. mai 2018 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 22. mai 2018 kl. 23.30

Møtet er tiltenkt saksbehandlere på lønn i de videregående skolene i fylkeskommunen.

Påmeldingsfrist senest tirsdag 22. mai 2018. Maks 2 deltagere pr. skole, evt. 3 fra de største skolene.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Tid
Onsdag 30. mai 2018 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 22. mai 2018 kl. 23.30
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 09.00 Kaffe
 09.15 Sammenslåingsprosessen og ståa pr. dato.
 09.45 Brukertilganger via lønn.
Lønnsmelding
Melding om permisjoner
Ansiennitetsdato
Utdanningskoder
Lønnarter
Kontering
Nærmeste leder
 11.00 Pause
 11.15 Rapporter
Intranett, informasjon
Årshjul
 12.00 Lunsj
 12.45 Ferielønn
Lønnsoppgjør
 14.00  Pause
 14.15 Neste skoleår:
Fag- og timefordelingsskjema, flere stillinger osv.
 14.45  Oppsummering