Registrering av kontaktinfo til elever og foresatte ved Tiller videregående skole

Vi trenger informasjon om deg og dine foresatte slik at vi kan nå dere ved behov. Registrer minst én foresatt.

Vi ber om at også dere over 18 år registrerer nærmeste pårørende som foresatt, slik at vi kan ta kontakt ved f.eks. ulykke eller sykdom.

Les personvernerklæringen før du starter registreringen!

 

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}