Informasjon

Informasjon

Min side
Sted
Melhus videregående skole
Tid
Fra tirsdag 10. juli 2018 kl. 09.00
Til torsdag 20. juni 2019 kl. 09.00

Før du fyller ut skjemaet er det viktig at du setter deg inn i ordensreglementet, IKT-reglementet, og regler for lån av læremidler. Nytt i år er at alle elever skaffer seg digitale elevbevis.

Du finner informasjon om alt dette på hjemmesiden til Melhus vgs: https://web.trondelagfylke.no/melhus-videregaende-skole

 

Les også personvernerklæringen nedenfor før du registrerer opplysningene i skjemaet.

 

PERSONVERNERKLÆRING

Definisjoner Personopplysningsloven:

Personopplysning
Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandlingsansvarlig
Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes (mottakende instans).

Databehandler
Den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene gjør fylkeskommunen som behandlingsansvarlig i stand til å utføre sin saksbehandling av din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg behandles på samme måte som om du hadde sendt inn et papirskjema.

Elev og foresattinformasjon

I forbindelse med at du er tatt inn som elev ved Melhus videregående skole, trenger vi kontaktinformasjon til deg og dine foresatte, ev. en annen kontaktperson.

Vi innhenter disse opplysninger da de er nødvendige for:

  • Komme i kontakt med foresatte når skolen trenger det
  • Når vi skal sende brev til foresatte
  • Kontaktlærere kan komme i konatkt med foresatte
  • Telefonnummer er nødvendig hvis det skjer noe med eleven.

Opplysningene oppbevares hos skolen så lenge eleven går på skolen. Opplysningene slettes når eleven avslutter skolegangen.

Opplysningene oppbevares sikkert og deles ikke utenfor skolen.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Trøndelag fylkeskommune er behandlingsansvarlig for fylkeskommunens behandling av personopplysninger. For behandlingen av personopplysninger knyttet til de enkelte skoler, er det daglige ansvaret delegert til leder for skolen.

Firmaet Pindena AS er databehandler og fylkeskommunen har egen databehandleravtale med Pindena AS.

Sikker trafikk Opplysninger som overføres mellom din datamaskin, databehandlers servere, og våre servere, foregår via kryptert og sikker https-trafikk.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger
Du kan når som helst be om å se opplysningene du har sendt inn. Dette gjør du ved å rette en henvendelse til skolen.  Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene endret eller slettet.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Melhus videregående skole
Tid
Fra tirsdag 10. juli 2018 kl. 09.00
Til torsdag 20. juni 2019 kl. 09.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}