Informasjon

Min side
Tid
Fra mandag 23. september 2019 kl. 09.00
Til tirsdag 24. september 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 23. september 2019 kl. 00.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Kurset passer for deg som har bestemt deg for å starte IPT på gården, og/eller ønsker å bli godkjent gjennom revisjonsordningen til Matmerk for å kunne bruke navn og logo, og dermed øke kvaliteten på tilbudet ditt. Kvalitet er imidlertid ikke nok, tilbudet må også tilpasses et marked, og det må være forutsigbart.

Kurset går over 2 hele dager i strekk, og man må regne med å jobbe litt utover kvelden på dag 1.

Mål med kurset:
• Tilbyder, kjøper og bruker skal være sikre på at kvalitet og trygghet på gården er ivaretatt på best mulig måte.
• Få god kjennskap til Matmerk sitt kvalitetssystem for IPT. Kunne bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og arbeidsverktøy.
• Få økt kunnskap om systematisk HMS-arbeid, og dekket krav om opplæring i HMS.
• Få kunnskap om ulike Inn på tunet- konsept, hvilke tjenester kan man levere og hvilke krav stilles.
• Få økt bevissthet om marked og kjøpsadferd hos kundene.
• Få kunnskap om prissetting og kontraktskriving, forretningsmodell og organisering.
• Ha god forståelse av etiske og moralske utfordringer ved eget tilbud, og bevissthet på egen rolle.
• Være klar til revisjon og godkjenning fra Matmerk etter kurset.

Kurset gjennomføres i samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving og Inn på tunet Norge med en kursholder fra hver organisasjon.

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fra mandag 23. september 2019 kl. 09.00
Til tirsdag 24. september 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Mandag 23. september 2019 kl. 00.00
Produkt
Egenandel Inn på tunet - kurs
Pris
2 000,00
Tilgjengelighet
11 / 20 tilgjengelig
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Viktige temaer som blir behandlet i kurset:

• Revisjonsordningen for IPT- krav, bakgrunn og mål – hvordan bruke Matmerk/KSL
standardene som et aktivt kvalitetsstyringsverktøy for IPT.
• Hvilke målgrupper har IPT, hvem kan levere tjenester og hvilke krav stilles.
• Hvem er IPT kunder, hvilke krav har de, og hvordan når vi dem.
• Grundig gjennomgang av standard 2 HMS og 11 IPT + praktisk jobbing med disse.
• Grunnleggende om systematisk HMS arbeid, mål, krav og innhold.
• Hvordan kartlegge farer og vurdere risiko på gården, i IPT -tilbudet og i aktivitetene.
• Beredskap og beredskapsplaner
• Forretningsmodell og organisering av tilbudet
• Kontrakter og prissetting
• Etiske utfordringer i tilbudet, tilbyder sin funksjon og rolle
• Diskusjon og erfaringsutveksling

Les mer om:

Inn på tunet

KSL-standard


For den som mangler godkjent HMS-kompetanse ( krav i AMLog KSL) vil det bli tilbud om påloggingshjelp til den internettbaserte delen av kurset praktisk HMS- arbeid. Denne har en slutt-test som må besvares etter kurset.

Dette er et arbeidskurs, der man jobber konkret med tilbudet på egen gård. Det stilles derfor krav til forberedelse. Gjør deg kjent med IPT siden til Matmerk, meld deg gjerne som interessert i godkjenning. Les gjennom KSL standard 2 og 11 med veiledninger før kurset.


Norsk Landbruksrådgiving HMS er organisert som en avdeling i NorskLandbruksrådgiving. Kursholder vil gi deltakerne kunnskap om kvalitetssikringssystemet for Inn på tunet. Gjennom fokus på egen rolle, risikovurdering og tiltaksplan får man dokumentasjons- og forbedringsverktøy. Kunnskap som gis i kurset danner grunnlag for godkjenning som IPT-gård. Deltakerne gis videre kunnskap og mulighet til å ta eksamen i praktisk HMS.

Inn på tunet Norge SA er eid av IPT-gårder organisert i regioner. Bedriften arbeider med næringens felles utviklingsoppgaver, markedsarbeid og kompetanseheving. Kursholder har praktisk erfaring i å bygge opp et tilbud med bruk av gårdens materielle og menneskelige ressurser, gjennom arbeid med Inn på tunet på egen gård og som rådgiver til andre gårder. Har i mange år arbeidet med markedsføring, avtaleforhandlinger og prissetting av Inn på tunet- tjenester. Kjenner til aktuelle samarbeids- og markedsaktører både nasjonalt, regionaltog lokalt.

Mære landbruksskole

Gunn Bratberg - tlf. 45 48 78 40

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}