Program

Informasjon

Min side
Tid
Mandag 2. desember 2019 kl. 09.15 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 25. november 2019 kl. 23.59

Velkommen til Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling

Trøndelag fylkeskommune har initiert arbeidet med å utarbeide en samordna areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred. Fylkeskommunen, kommunene på Innherred, Fylkesmannen, AtB, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen samarbeider om strategien, og ønsker et tett samarbeid med næringsliv, organisasjoner og innbyggere.

Vi er avhengig av bred medvirkning dersom vi skal lykkes med dette arbeidet, og ønsker alle interesserte parter velkommen til prosjektets første dialog- og kunnskapssamling. Deltakelse er gratis, og det vil bli servert lunsj.

Program

Møteleder: Siv.ing./by- og regionplanlegger Jomar Lygre Langeland, Civitas

* Tog fra sør og nord ankommer Verdal stasjon ca. 8.50. 12–15 min å gå til Verdal vgs.

09.00-09.15

Kaffe mm.

09.15-09.25

«Innherredsbyen» – sammen for attraktivitet og grønne reiser
v/Fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, Trøndelag fylkeskommune

09.25-09.30

Introduksjon til dagen
v/Møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas

09.30-10.40 

«Innherredsbyen» – hvordan henger vi sammen?
Fakta om Innherred – befolkning, reisevaner mv.
v/Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling
Rådgiver Per Jorulf Overvik og Jomar Sæterøy Maridal, Trøndelag fylkeskommune

Dialog: Hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi?

10.40-10.55

Pause

10.55-12.00
 

 

«Innherredsbyen» – felles bolig- og arbeidsmarked
Bostedattraktivitet og arbeidsmarked for Inderøy kommune
v/Ordfører Ida Stuberg, Inderøy kommune

Hvor bor våre ansatte og hvor enkelt er det å rekruttere til Kværner i dag?
v/Leder Kommunikasjon og opplæring Tove Strand Trana, Kværner Verdal

Dialog: Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag – Er det noe vi bør vite mer om?

12.00-13.00

Lunsj

13.00-14.00 

 

«Innherredsbyen» – hvor attraktive er vi egentlig?
Bærekraftig og attraktiv by- og stedsutvikling
v/Seniorrådgiver Hildegunn Nordtug, Distriktssenteret

«Attractive Nordic Towns» – erfaringer å ta med videre til «Innherredsbyen»
v/Byantikvar Tove Nordgaard og samfunnsplanlegger Berit Hakkebo, Levanger kommune

Dialog: Hvordan jobber vi med attraktivitet i dag – hva vet vi for lite om?

14.00-14.15

Pause

14.15-15.15
 

Pågående prosesser og utviklingsarbeid i regionen – muligheter for «merverdi» ved samordning
v/Rådmann Jostein Grimstad, Verdal kommune
Direktør for plan og næring Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag fylkeskommune
Direktør for samferdsel Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune

Dialog: Hvordan legger vi opp en effektiv og inkluderende prosess for prosjektet?

15.15-15.25

Veien videre
v/Møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas

* Tog mot sør og nord går fra Verdal stasjon ca. 15.50. 12–15 min å gå fra Verdal vgs.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Mandag 2. desember 2019 kl. 09.15 - 15.30
Påmeldingsfrist
Mandag 25. november 2019 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Firma-/avdelingsnavn

Jomar Lygre Langeland Civitas
Anne Haga Explorative AS - Visit innherred
Maia Vardenær Fylkesmannen i Trøndelag, Planseksjonen, Klima- og miljøavd.
ida stuberg Inderøy kommune
Paal Stavrum Inderøy Utvikling SA
Terje Sivertsvoll Jernbanedirektoratet
Ragnhild Harsvik Ødegaard Jernbanedirektoratet
Annikken Kjær Haraldsen KS Trøndelag
Nina Elisabeth Berget Levanger Kommune
Nina Bakken Bye Levanger kommune
Ingrid Okkenhaug Bævre Levanger kommune
Gunnar Løvås Levanger kommune
Per Anders Røstad Levanger kommune
Anita Ravlo Sand Levanger kommune
Janna Kvarme Næringsforeningen i Levanger
Mads Skarsem Ramudden AS
Ingvild Gregersen Myhre Rådet for likestilling av funksjonshemmede, Verdal kommune.
Arnt Bardal Snåsa Kommune
Joar Nordtug Statens vegvesen Region midt
Antonios Bruheim Markakis Steinkjer kommune
Per-Ole Austmo Steinkjer kommune VTP
Sigrid Belbo Steinkjer kommune, Veg, Trafikk og Park
Per Morten Bjørgum Steinkjer kommune/Fagstab plan og utvikling
Kirsti Arntsen Steinkjer Næringsforum
Kåre Prestmo Steinkjer videregående skole
Lars Iver Valstad Taxi Midt-Norge
Harald J Overrein Trfk/ samferdsel
Gunhild Kvistad Trøndelag fylkeskommune
Jomar Sæterøy Maridal Trøndelag fylkeskommune
Per Overvik Trøndelag Fylkeskommune/ Plan og næring
Karin Bjørkhaug Trøndelag fylkesting, hovedutvalg transport
Kjell Bjarne Helland Trøndelag idrettskrets
Ingrid Dahl Furunes Verdal Næringsforum