- Regionalt innspillmøte i Trøndelag

Regjeringen har begynt arbeidet med en ny kulturmelding. Denne meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer, og skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Les mer om arbeidet med kulturmeldingen her

I løpet av høsten 2017 arrangerer Kulturdepartementet innspillmøter i hele landet, og den 23. november er turen kommet til Trøndelag og Kimen kulturhus på Stjørdal (kart).

Vi gjør også oppmerksom på at skriftlige innspill kan sendes direkte til kulturdepartementet, se info her.


Kontakt: Marit Ødegaard Hagen - rådgiver Sør-Trøndelag fylkeskommune - marit.odegaard.hagen@stfk.no - tlf: 992 35 601.

NB: Påmeldingsfristen er nå passert, men ta kontakt om du likevel ønsker å delta på møtet. Det er ikke lenger mulig å melde seg på for å holde innlegg, talerlisten er fulltegnet.


 PROGRAM

Sted:
Tid:

Kimen kulturhus, Stjørdal
23.november, kl. 10:00-14:00

Kl. 10.00

Velkommen
v/May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur i Nord-Trøndelag fylkeskommune/ påtroppende leder i hovedutvalg for kultur, Trøndelag fylkeskommune.

Kl. 10.10

Kulturens merverdi – kultur, helse og omsorg for alle
v/Odd Håpnes, leder Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Kl. 10.25

Hva, hvor og hvorfor i digitaliseringens tid
v/Anne Gjelsvik, professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.

Kl. 10.40

Kultur for fremtiden
v/Hilde Bruvoll Bach, nyvalgt leder av Ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag.

Kl. 10.50

Info om arbeidet med ny kulturmelding
v/Øystein Strand, avdelingsdirektør, Kulturdepartementet.

Kl. 11.00

Pause 

Kl. 11.10

Innspill etter liste 

Kl. 12.00

Servering av enkel lunsj

Kl. 12.35

Innspill etter liste 

Kl. 13.15

Diskusjon og spørsmål fra salen 

Kl. 13.50

Avslutning

 


PÅMELDING

Kryss av for om du ønsker å holde et innlegg (på maks. 3 minutter). Vi kan ikke garantere at alle som melder interesse får taletid. Det vil bli sendt ut beskjed om dette noen dager før møtet.

Se gjerne på spørsmål til regionale innspillsmøter om fremtidens nasjonale kulturpolitikk.
Påmeldingsfrist: 15. november.