Forsiden

Sted : Olav Duun vgs (Namsos)
Tid : Mandag 13. november 2017 kl. 10:00 – 15:30

REGISTRERING OG KAFFE FRA 09.00

Trøndelag fylkeskommune inviterer til informasjon om inntak 2018-2019. Invitasjonen går til private og offentlige grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, PPT, barnevernsinstitusjoner og andre som bistår ungdommer med innsøking til videregående opplæring.

Dagen vil blant annet inneholde følgende områder:
- Inntak, inntaksforskrift og rutiner
- Inntak med bakgrunn i fortrinnsrett og individuell vurdering
- Opplæring i bedrift – søking og formidling
- Vigo web og vigo skole