Inspirasjonssamling for leseledere, bibliotekansatte og helsearbeidere

Informasjon

Min side
Tid
Fra fredag 20. mai 2022 kl. 11.00
Til lørdag 21. mai 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. april 2022 kl. 23.00

GODE MØTER MED FOLK OG LITTERATUR

 

Prosjektet Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet

inviterer alle Shared Reading leseledere i Møre og Romsdal og Trøndelag til en to-dagers inspirasjonssamling i Trondheim 20.-21. mai 2022.

Vi inviterer også bibliotekansatte og helsearbeidere som er nysgjerrige på metoden til samlingens første dag: fredag 20. mai.

 

Utdrag fra programmet (se detaljert program under fanen Program):

Fredag - for helsearbeidere og bibliotekansatte som er nysgjerrige på metoden + utdannede leseledere

Faglig påfyll om litteraturens kraft og hva den gjør med oss. 

Samarbeid mellom bibliotek, frivillige leseledere, helseinstitusjoner og andre instanser. Erfaringsdelinger og ideutvekslinger.

Shared Reading i praksis - lesestunder rundt bordene

Lørdag - for utdannede leseledere

Hvordan skape det trygge rommet. Utdypende om egen trygghet og tilstedeværelse. 

Møte med forfatter Kari Anne Bye - folk leser så forskjellig.

Deling av erfaringer med Shared Reading for forskjellige målgrupper. 

Veien videre. Hva kan vi få til sammen?

 

Gratis deltakelse.

Lunsj begge dager og felles middag fredag kveld er inkludert. Overnatting og inntil kr 1500 av reisekostnader blir dekket for leseledere som har lang reisevei.

 

Innledere:

Kirsten Muhle: Kursholder i Shared Reading og kreativ skriving, foredragsholder, og driver Litteratur for alle

Kari Hortman: Kursholder i Shared Reading, seniorrådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek og prosjektleder for "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet".

Ellen Berg Hansen: Rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Lang erfaring fra folkebibliotek og bruk av Shared Reading inn mot helsesektoren.

Marte Ekrem: Erfaren leseleder. Har praktisert ved bibliotek, i fengsel og ved litterær språkkafe, i tillegg i helse- og omsorgssektoren.

Kari Anne Bye: Forfattar frå Trondheim. Ho har bakgrunn frå drama og teater og er utdanna historikar frå NTNU. Har gitt ut bøkene Eg et før eg kjem og Eg bur her no

Inger Marie Falch Løwø:  Diakon i Indre Fosen

Eskil Folland: Bibliotekar ved Kristiansund bibliotek 

Anita Kehr: Psykisk helsearbeider i Stord kommune

Guro Kristin Gjøsdal: Høgskulelektor ved Nynorsksenteret i Volda

 

Kontakt:

Kari Hortman, Trøndelag fylkesbibliotek: kariho@trondelagfylke.no, tlf. 41 65 28 80.

 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen SMN.

Påmeldingsskjema

Fredag 20. mai: For leseledere, bibliotekansatte og helsearbeidere

Lørdag 21. mai: For leseledere

Gratis deltakelse.

Lunsj begge dager og felles middag fredag kveld er inkludert. Overnatting og inntil kr 1500 av reisekostnader blir dekket for leseledere som har lang reisevei.

 

Informasjon

Min side
Tid
Fra fredag 20. mai 2022 kl. 11.00
Til lørdag 21. mai 2022 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 20. april 2022 kl. 23.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Program

FREDAG 

For helsearbeidere, bibliotekansatte og leseledere 

11.00-11.30 Registrering 

11.30- 12.30 Lunsj 

12.30-12.45 Velkommen! Ved Kari Hortman fra Trøndelag fylkesbibliotek  

12.45 -13.15 Shared Reading rundt bordene 

13.15-13.30 Pause 

13.30-14.00 Litteraturens kraft og hva den gjør med oss. Ved Kirsten Muhle fra Litteratur for alle 

14.00-14.15 Pause 

14.15-14.45 Når vi trenger det som mest. Shared Reading i helsesektoren. Ved Ellen Berg Larsen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek 

14.45-15.15 Å skape gode opplevelser i hverdagen. Erfaringsdeling fra pilotprosjekt i helse- og omsorgssektoren i Steinkjer kommune. Ved Marte Ekrem, leseleder 

15.15-15.30 Pause 

15.30-16.00 Samtaler rundt bordene på Shared Reading-vis. Vi reflekterer rundt det vi har hørt og opplevd så langt, og graver etter gull 

16.00-16.30 Vi løfter fram gullet

16.30-17.00 Hva er det viktigste du tar med deg fra denne dagen? 

19.00 – Middag på Thon Hotel Prinsen

LØRDAG 

For leseledere 

09.00-09.10 Velkommen! Med videohilsen fra Jane Davis, grunnleggeren av The Reader organisation

09.10-09.40 Det trygge rommet.  Ved Kari Hortman  

09.40-09.50 Pause 

09.50-10.30 Folk leser så forskjellig. Forfatter Kari Anne Bye i samtale med Kirsten Muhle

10.30-1045: Pause 

10.45-12.00 Erfaringsdeling fra leseledere: 

- Shared Reading på aldershjem / omsorgssenter. Ved Inger Marie Falch Løwø, diakon i Indre Fosen 

- Shared Reading på åpne arrangement i bibliotek. Ved Eskil Folland, bibliotekar ved Kristiansund bibliotek 

- Shared Reading innen rus og psykisk helse. Ved Anita Kehr, psykisk helsearbeider i Stord kommune 

- Shared Reading for studenter. Ved Guro Kristin Gjøsdal, høgskulelektor ved Nynorsksenteret i Volda

12.00-12.15 Pause  

12.00 -12.45 Tanker og planer om veien videre. Ved Kari Hortman  

12.45-13.00 Hva er det viktigste du tar med deg fra denne samlingen?  

13.00 -14.00 Lunsj 

14.00 Slutt og vel hjem 

 

Innledere

Kirsten Muhle: Kursholder i Shared Reading og kreativ skriving, foredragsholder, og driver Litteratur for alle

Kari Hortman: Kursholder i Shared Reading, seniorrådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek og prosjektleder for "Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet".

Ellen Berg Hansen: Rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Lang erfaring fra folkebibliotek og bruk av Shared Reading inn mot helsesektoren.

Marte Ekrem: Erfaren leseleder. Har praktisert ved bibliotek, i fengsel og ved litterær språkkafe, i tillegg i helse- og omsorgssektoren.

Kari Anne Bye: Forfattar frå Trondheim. Ho har bakgrunn frå drama og teater og er utdanna historikar frå NTNU. Har gitt ut bøkene Eg et før eg kjem og Eg bur her no

Inger Marie Falch Løwø:  Diakon i Indre Fosen

Eskil Folland: Bibliotekar ved Kristiansund bibliotek 

Anita Kehr: Psykisk helsearbeider i Stord kommune

Guro Kristin Gjøsdal: Høgskulelektor ved Nynorsksenteret i Volda

 

Deltagere