Forsiden

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 19. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 4. oktober 2022 kl. 23.59

Trøndelag fylkesbibliotek, i samarbeid med Leser søker bok, inviterer til  samling for gamle og nye leseombud, ansatte i Bok til alle-bibliotek og ansatte i videregående skole-bibliotek.

Nå er det lenge siden vi har hatt mulighet til å samles fysisk for å ivareta de frivillige leseombudene og ansatte fra de folkebibliotekene som har knyttet ombudene til seg. Leser søker bok, foreningen som startet opp leseombudsordningen og som koordinerer nettverket av Bok til alle-bibliotek kommer til denne samlingen og presenterer sine tjenester.
LSB har siden oppstarten i 2003 jobbet for at det skal finnes bøker for alle lesere. Studier viser at en av tre voksne strever med å få med seg innholdet i en vanlig tekst. Det er et problem for den enkelte og en stor utfordring for samfunnet. LSB jobber for at det skal utvikles flere bøker for alle lesere.

Vi har utvidet målgruppa for dagen til også å gjelde vgs-bibliotekarer, da flere av LSB-tilbudene kan brukes for flere aldersgrupper og til ulike arrangement i biblioteksammenheng.

Flere av dere har nok erfart at det har vært vanskelig å være leseombud under pandemien. Hvordan er det å komme i gang igjen? Ønsker folkebibliotekene å verve nye leseombud, og hvordan kan vi få til det på best mulig måte? Er det andre formidlingstiltak det også bør satses på? Lurer du på hvordan du kan nå ut til bestemte grupper som trenger litt ekstra hjelp i sine lesebehov?

Ta med spørsmålene dine til samlinga, og ta gjerne med tips til bøker du har formidlet overfor publikum med leseutfordringer, hvis du har!

 

Arrangementet er gratis for deltakerne.

Ta kontakt hvis du lurer på noe.

NB! Scandic Hell hotell ligger 5-10 minutters gange fra togstasjonen på Værnes. Gratis parkering ved hotellet.

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 19. oktober 2022 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 4. oktober 2022 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Program oppdateres fortløpende

Kl. 10:00: Velkommen!

Kl. 10:10:

Erfaringsutveksling – inspirasjon – og hvordan jobber Leser søker bok: Hva innebærer det å være Bok til alle-bibliotek? Hva slags drahjelp og inspirasjon kan biblioteker, også de som ikke er medlem av Bok til alle-ordningen, få fra Leser søker bok? Vi snakker om leseombudsordningen, Boksøk.no, formidlings- og boktips, leseombudsordningen og samarbeid mellom bibliotek og skole.  

Kl. 11:10: Pause

Kl. 11:20:

Inn i diktene med lave skuldre

Dikt trenger ikke være vanskelige, selv om mange tenker på det som en krevende sjanger. Leser søker bok presenterer nyere diktsamlinger fra 100-lista, som kan være gode å bruke både på språkkafé og i klasserommet.

Kl. 12:00: Pause

Kl. 12:10:

Krysspunkt

Hvordan kan dikt bygge broer – mellom språk og mellom mennesker med erfaringer fra ulike kulturer? Dette står sentralt i Krysspunkt, et lese- og dialogprosjekt for elever i videregående skole. I dette prosjektet er tospråklige dikt springbrett for refleksjon og diskusjon. Opplegget rundt diktsamlingene er prøvd ut i både videregående skoleklasser og i voksenopplæring.

Kl. 13:00: Lunsj

 

 Kl. 14:00:

Boksøk for ungdom 

«En gavepakke av et opplegg», sa en norsklærer. Målet med Boksøk ungdom er å vekke leselysten hos elever i ungdomsskolen og videregående skole med forfatterbesøk, høytlesing, dialog og refleksjon. Her finner du lettleste bøker innen ulike sjangre; både ungdomsroman, poesi, tegneserie og sakprosa. I tillegg får lærere og elever tilgang på podkastepisoder, videosnutter med bokanbefalinger, og ressurser i form av spørsmål og oppgaver til bøkene, for å gi en inngang til å reflektere omkring det man har lest.

 

 

Kontakt

Mette J. Vaag

Trøndelag fylkesbibliotek

Ring telefonnr. 74 17 53 43/977 62 121 eller bruk skjema under:

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Tone Aas
Janne Båtstrand
Karin Ericson
Nanna Flink
Karianne Horn
Liv Krumsvik
Tonje Øverland
Mette Øvrum
Inger Margrethe Trætli
Ingunn Valan
Mette J. Vaag