Påmeldingsskjema

Skolen har hybelhus med 25 enkeltrom, hybelprisen er 5400,- kroner pr.måned inkludert strøm, internett og middag de 4 første skoledagene i uka. 

 

Det er tilsatt brannvakt – hvilende nattvakt for å veilede elevene, bidra til aktiviteter, ha brannvakt og påse at reglementet blir overholdt. Brannvakt er til stede i tidsrommet 19:00 (22:00 på søndag) – 06:30. Kantina er åpen for kjøp av frokost, formiddagsmat og drikke hver skoledag. Det er kjøleskap på hvert rom og te-kjøkken i 1. etasje og TV stue i 2. etasje. Elevene må selv ha med sengetøy, spisebestikk, vaskemiddel m.m.

 

Hybelen er knyttet til skoletilbudet og kan ikke opprettholdes hvis eleven ikke har elevstatus. Reglementet for hybelleie inngår som en del av skolereglementet. Hybelhuset er forbeholdt elever som ikke kan komme seg til skolen med ordinær skoleskyss.

 

De som ønsker å bo på hybelhuset søker om hybel under her. Søknaden må være kommet til skolen senest innen 07.08.23.Bekreftelse på tildeling av hybel skjer fortløpende etter ca. 10.08.23. Ved tildeling av hybel: returnèr utfylt og signert leiekontrakt til skolen snarest, før innflytting. Leiekontrakten vil bli utsendt sammen med brev om tildelt hybel.  Nøkkel leveres ut ved frammøte.

 

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 14. august 2024 kl. 10:39
Til søndag 22. juni 2025 kl. 00:00
Påmeldingsfrist
Onsdag 7. august 2024 kl. 12:00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}