Forsiden

Informasjon

Min side
Sted
Scandic Solsiden / HAVET Arena
Tid
Fra tirsdag 18. oktober 2022 kl. 09.30
Til torsdag 20. oktober 2022 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 4. oktober 2022 kl. 23.59

I år blir kommunekonferanse idrett og friluftsliv en mix av Tvergakonferansen og NOKU sin bærekraftkonferanse. Konferansen finner sted i Trondheim, første del på Scandic Solsiden og andre del på Havet. Det blir fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, med spennende foredrag, ny prosesskompetanse, befaring og god mat. Det blir også mulighet for å prøve badstua ved Havet.

I forbindelse med workshop tirsdag vil det være nyttig at kommunene stiller med flere deltakere, på tvers av fagområder. Onsdag blir det mer om spillemidlene samt bærekraft, bl.a. strømsparing, Øyafestival og Senter for idrettsanlegg og teknologi. Det er også mulig å delta en tredje dag, men da med mer fokus på kunst og kultur. Se de ulike målgruppene under programbolkene.

Kostnader:

  • Trøndelag fylkeskommune dekker deltakelsen for inntil fire personer fra hver kommune dag 1 og til kl. 17:30 på dag 2. Dette gjelder altså to dagpakker, samt middag dag 1.
  • For deltakelse på kveldsarrangement dag 2 samt dag 3, se priser under Påmelding

Husk å bestille hotell:

Vi håper så mange som mulig velger å bo på hotell, men dette må bestilles og betales selv på Scandic Solsiden. Overnatting inkl. frokost koster kr 1.490. Benytt bookingkode BNOK191022 for rett pris.

Vi ser fram til fine dager på Solsiden og Nyhavna!

Hilsen idrett og friluftsliv i Trøndelag fylkeskommune
Oddveig Bredesen, Tove Helland Pedersen, Jorunn Lilleslett
Thor Brandt, Gisle Løseth og Hans Jørgen Renå


I samarbeid med Tverga og NOKU

Påmeldingsskjema

Ved spørsmål, kontakt Hans Jørgen Renå e-post: hanre@trondelagfylke.no

Informasjon

Min side
Sted
Scandic Solsiden / HAVET Arena
Tid
Fra tirsdag 18. oktober 2022 kl. 09.30
Til torsdag 20. oktober 2022 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 4. oktober 2022 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

Dag 1 - tirsdag 18.oktober

Målgruppe: Kommunale rådgivere: folkehelse/fysisk aktivitet/plan/teknisk/drift/skole/oppvekst
Sted: Konferansesal på Scandic Solsiden

09.30 - 10.00 Registrering og «Morning Break» (enkel frokostbuffe)
10.00 - 10.10 Velkomsthilsen fra Bente Estil - leder hovedutvalg kultur, Trøndelag fylkeskommune
10.00 - 12.00 Tvergakonferansen 2022. Fra ballbinge til inkluderende møteplass for fysisk aktivitet. Hvordan kommer vi dit?
12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 14.00 Workshop
14.00 - 14.15 Beinstrekk og «Afternoon Break» (kaffemat)
14.15 - 15.00 Workshop avsluttes
15.30 - 18.30 Befaring til nærmiljøanlegg på Marinen, Finalebanen, Regnebueparken på Stavne og Nyhavna, bl.a. med buldrestein, skatepark, stupetårn og badeplass.
18.30 Friminutt, eller badstue ved HAVET
19.30 3-retters konferansemiddag på E.C. Dahls Bryggeri

Dag 2 - onsdag 19.oktober. Før lunsj

Målgruppe: Rådgivere idrett/friluftsliv/spillemidler
Sted: Konferansesal på Scandic Solsiden

08.30 - 09.15 Spillemidler og bestemmelser. Siste nytt fra Kulturdepartementet
09.15 - 10.00 Trøndersk anleggspolitikk
10.00 - 10.45 «Kommunenes time» inkl. beinstrekk
10.45 - 11.15 Gode råd fra en kommune som har forankret «Aktive Liv» i sin organisasjon v/André Flatner, Fredrikstad kommune
11.15 Avslutning og lunsj

Dag 2 - onsdag 19.oktober. Etter lunsj

Målgruppe: Rådgivere kultur og idrett
Sted: HAVET Arena

12.00 Bærekraftskonferanse for kulturlivet – i samarbeid med NOKU
Ressurssenter for bærekraft i kunst- og kultursektoren. Fra handling til holdning - tanker fra et utredningsarbeid. v/ Julie Elisabeth Haugum, Trondheim kommune

Bærekraftige anlegg – hva kan det bety? v/Bjørn Aas, overingeniør ved Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), NTNU

Øyafestivalen: Verdens grønneste festival - men hvordan gjøres arbeidet i praksis?
v/ Mia Frogner, leder for bærekraft, miljø og mat.

Workshop: Hvilken rolle kan kommunene ta for å øke kompetansen på strømsparing hos sine innbyggere? Hvordan spre kunnskap om strømsparing rundt i landet? Fasilitator: Erlend Eggen, Klimakultur

Hvordan kommuner og kulturaktører sammen kan akselerere den bæredyktige omstillingen? v/ Jacob Teglgaard, Bæredyktig Scenekunst nu.

Panel: Norske kommuner viser vei i det grønne skiftet. Norske kulturkommuner forteller om sine bærekraftprosjekter. Moderator: TBA.

Verktøykassa: En rekke aktører har utviklet nyttige og praktiske verktøy og hjelpemidler for et mer bærekraftig kulturliv. Vi presenterer et knippe av disse.
17.30 Avslutning. Mingling på HAVET Bar
18.30 Boblende drikke og kunstomvisning på Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K)
20.00 3-retters konferansemiddag på Gubalari Restaurant

Dag 3 - torsdag 20.oktober

Målgruppe: Rådgivere kunst og kultur
Sted: HAVET Arena NB!

Bærekraftskonferanse for kulturlivet fortsetter
09.00 Velkommen til dag 3 v/ Ola By Rise, Trondheim kommune

Samtale med Maja Lunde og unge, lokale kunstnere. Moderator: Harm Christian Tolden, Kommunaldirektør i Bergen, avdeling for kultur, mangfold og likestilling

Rosendal Teater v/ Ingrid Rognes Solbu, Administrativ leder

Digitalt foredrag: Andrew Ellerby, bærekraftsansvarlig i Kulturrådet UK
12.00 Avslutning og lunsj
13.00 - 15.00 Badstue og sjøbad på Havet Arena