Forsiden

Informasjon

Sted
Thora Storm videregående skole, Suhms gate 6, Trondheim
Tid
Onsdag 30. mai 2018 kl. 10.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 23. mai 2018 kl. 23.59

Trøndelag fylkeskommune inviterer sentrale kompetanseaktører i fylket til møte om kompetansestrategi for Trøndelag.

Rask teknologiutvikling, digitalisering, det grønne skiftet, globalisering og andre drivere fører til endringer i kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. Dette gir utfordringer, men også nye muligheter. Befolkningens kompetanse er avgjørende for nødvendig utvikling og omstilling. Vi må sikre at befolkningen får tilgang til nok og riktig kompetanse for å kunne møte endringer og ha varig tilknytning til arbeidslivet og den kompetanse arbeidslivet etterspør.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi har som mål å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

For å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Trøndelag kreves en ny type regional samhandling mellom aktører fra utdanning, næringsliv, arbeidsliv, frivilligheten og offentlige instanser.

  • Direktør for Kompetanse Norge, Gina Lund, orienterer om nasjonal kompetansepolitisk strategi og nasjonale myndigheters forventninger til regionene.
  • Seksjonsleder for karriereveiledning, Kompetanse Norge, Ingjerd Espolin Gaarder orienterer om karriereveiledning som kompetansepolitisk virkemiddel.
  • Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen orienterer om fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle, herunder Trøndelagsplanen og partssamarbeidet innen kompetansefeltet.
  • Hege Nordheim-Viken, komiteleder for Kompetanse og FoU i Namdal regionråd/ordfører i Høylandet kommune deler sine erfaringer fra regionalt kompetanseforum i Namdalen.
  • Fylkeskommunen presenterer kunnskapsgrunnlaget og planene for videre arbeid med kompetansestrategien.
  • Kompetanseaktørene inviteres til paneldebatt «Kompetanse for en ny tid – felles ansvar».

Vi tar sikte på politisk behandling av kompetansestrategien i desember 2018. I dette møtet ønsker vi å presentere utgangspunktet for vårt videre arbeid, og diskutere viktige utfordringer og muligheter på kompetansefeltet i årene framover.

Spørsmål angående møtet kan sendes prosjektleder for kompetansestrategi i Trøndelag Lisbeth Pedersen, lispe@trondelagfylke.no

Program

09.30-10.00

Kaffe, vaffel og registrering

 

10.00-10.15

Velkommen. I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig  og framtidsrettet arbeids- og næringsliv

Odd Inge Mjøen

 

10.15-11.15

 

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Forventninger til fylkene om regionale  kompetanseplaner.

Karriereveiledning som kompetansepolitisk virkemiddel

Gina Lund, Ingjerd E Gaarder

Kompetanse Norge

11.15-11.45

Trøndelag fylkeskommune orienterer om status i arbeidet med kompetansestrategi for Trøndelag

Herdis Floan

11.45-12.30

Lunsj

 

12.30-12.50

Kompetanseforum Namdalen
Hvordan jobbes det strategisk med kompetanse i regionen, forventninger til fylket

Hege Nordheim-Viken på skype

12.50-13.05

Kunnskapsgrunnlag om tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Trøndelag

Innspill, spørsmål

Per Jorulf Overvik

13.05-13.10

Kort beinstrekk + rigging av panel

 

12.50-13.45

Paneldebatt med:
NHO - Anna Cesilie Brustad Moe
LO - Kristian Tangen
Nord Universitet- Hanne Solheim Hansen
VOFO – Svein Svensson

Bjørn Tore Hals leder debatten

13.45-14.00

Oppsummering

Herdis  Floan