Universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Sted : Charlottenlund videregående skole (Trondheim)
Tid : Mandag 13. november 2017 kl. 10:00 – 15:30

Skoleutvikling  for framtida

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim Kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, som driver forskning og utviklingsarbeid med mål om en framtidsrettet lærerutdanning og best mulig læring for elevene. 

Kunnskap om hvordan man kan styrke elevenes motivasjon og læring, søkelys på skolens evne til utvikling, og heving av lærernes kompetanse er sentrale aspekter. Samtidig skal lærerutdanningen styrkes gjennom større integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis. Et av målene er å skape rom for utprøving av nyskapende undervisning innenfor trygge rammer.

Prosjektet tar utgangspunkt i praksisnær og praksisrelevant forskning, og baserer seg på tett samarbeid mellom de involverte lærerne, forskerne og studentene.

Lærerne på universitetsskolene får tilbud om kurs i veiledning og forskings- og utviklingsarbeid (FoU). Forskere fra NTNU har ansvar som FoU-ledere, fire PhD-er med lærerbakgrunn er også involvert.

I samarbeid med skoleeierne Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune vil erfaring og forskningen bli delt med andre skoler og dermed styrke utviklingen av barne/ungdomsskoler og videregående skoler i hele Sør-Trøndelag.

Vi inviterer til konferanse der målet er å presentere resultater fra universitetsskoleprosjektet.

 

Velkommen!