Universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.