Kornkurs: + 100 kg korn på målet. Mære landbruksskole 27. februar og 6. mars, kl. 18.30-21.30

Vi viderefører kursserien + 100 kg korn på målet. Det ble avholdt 2 kurskvelder ifjor høst med temaene jordstruktur, gjødsling og plantevern, med stor deltakelse.

Nye arrangement i serien gjennomføres onsdag 27. februar, og onsdag 6. mars, kl. 18.30-21.30. Første kurskveld settes fokus på arts- og sortsvalg samt vektsskifteproblematikk i korn, og andre kurskveld er hovedtema drenering.

Det er mulig å melde seg på begge kurskveldene, eller velge å delta på kun en. Dette gjøres i påmeldingsskjemaet.

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra onsdag 27. februar 2019 kl. 18.30
Til onsdag 6. mars 2019 kl. 21.30
Påmeldingsfrist
Mandag 25. februar 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program for kornkurs 20. og 27. februar

.

 

Program første kurskveld, 27. februar

KL. 18.30-19.45:

Tema 1: Arts- og sortsvalg for Trøndelag.

Valg av rett art og sort til riktig bruk og sted. 

Valg av arter og sorter i et endret klima.

ved fagsjef Olav Aspli, Felleskjøpet

Kl. 19.45-20.15

Kveldsmat

Kl. 20.15-21.30

Tema 2: Vekstskifteutfordringer i korndyrkinga.

En viktig nøkkel til bedre avlinger og langsiktig forvaltning av dyrkajorda ligger i å tilrettelegge for et mer allsidig driftsopplegg.

Må kornbonden samarbeide mer med de som har husdyrproduksjon på gården, eller finnes gode nok løsninger innenfor dagens produksjonsstruktur?

ved rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Anders Eggen

 

Program andre kurskveld, 6. mars

Tema: Drenering

Kl. 18.30-20.00

Behovet for drenering for å sikre gode og stabile avlinger med mindre tap av jord og næringsstoffer ved jorderosjon.

Ulike dreneringsmetoder og kostnader forbundet med drenering.

Vannregulering i et klima som blir våtere og nedbøren kraftigere.

Ved forsker Atle Hauge, NIBIO

Kl. 20.00-20.30

Kveldsmat

Kl. 20.30-21.00

Behov for drenering og erosjonshindrende tiltak i Steinkjer kommune, og bruk av ulike virkemidler for å oppnå gode resultat.

ved landbrukssjef Pål Krister Langlid

Kl. 21.00- 21.30

Planlegging av dreneringstiltak på gården

Hvilke planer kreves, og hvor kan man søke bistand?

ved rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag Jørn Brønstad

 

Kurspris: Kr. 850,- dersom du deltar på en kveld, kr. 1500,- dersom du deltar på begge kveldene.