Kunst i offentlige rom

Trøndelag senter for samtidskunst inviterer i samarbeid med Trøndelag fylke og Trondheim kommune til en seminarrekke om kunst i offentlige rom i regionen.  

Siden 2016 har aktørene arbeidet i rammen av Regional strategi for kunst i offentlige rom hvor også Levanger kommune og Kunstakademiet NTNU er partnere. Målet med strategien er at vurdering og utvikling av kunst i offentlige rom er en naturlig del av all by- og tettstedsutvikling i Trøndelag og at regionen er toneangivende nasjonalt både når det gjelder kunnskap, formidling og utvikling av området. For å oppnå dette vil noen av de viktigste tiltakene være å skape nye modeller og metoder for utvikling av kunstprosjekter i offentlig rom og å styrke de ulike aktørenes kompetanse innenfor fagfeltet.

 

En ønsket målsetning for oppstarten av seminarrekken er å initiere et regionalt nettverk for og med kommuner hvor kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om pågående eller planlagte satsninger/ prosjekter kan skje.

Seminarene henvender seg i til kommunene i regionen og andre aktører i feltet som kunstnere, kuratorer, kunstkonsulenter, arkitekter og private utbyggere og næringsliv.

 

Målet med seminarrekken er:

 

  • Å gi kommuner i Trøndelag kunnskap om produksjon og forvaltning av kunst i offentlige rom.
  • Å skape engasjement og vilje til å initiere kunstsatsninger.
  • Å presentere eksempler på prosjekt som kan inspirere.
  • Å presentere foredrag om aktuelle tema og problemstillinger for økt forståelse av og kunnskap om kunstens rolle og betydning i stedsutviklingen.
  • Å legge grunnlaget for et regionalt nettverk og utvikle kompetanse som kan føre til en større regional kunstproduksjon mot 2030.

 

Kunst i offentlige rom (fra A til Å) 

  1. september kl 10 – 15 i Kimen kulturhus, Stjørdal.

Det første seminaret gjennomføres i samarbeid med Stjørdal kommune. Konferansen skal gi en helhetlig innføring i feltet og vise til de muligheter og utfordringer det er i arbeidet med kunst i offentligheten – være seg i bygg, uterom eller i stedsutvikling. Vi vil belyse forhold som angår drift, forvaltning, produksjon og formidling fra foredragsholdere med inngående kjennskap til og erfaring fra feltet. Samt gi praktiske eksempler på hvordan et utsmykkingsprosjekt kan initieres, planlegges og gjennomføres.

Utfyllende program og praktisk informasjon for dagen kommer snart! 

 

Mulighet for fordypning:

I etterkant av samlingen 11 september er målsettingen å gjennomføre fordypningsseminarer hvor ulike tema/bolker knyttet til forvaltning, produksjon og formidling belyses og diskuteres.

 

Hold også av datoene 28 og 29 november 2019 hvor det i samarbeid med Levanger kommune planlegges et byutviklingsseminar i Levanger der kunst og kulturarv som ressurs i byutviklingen blir et tema.

 

Ta kontakt med Randi Martine Brockmann på Trøndelag senter for samtidskunst vedrørende spørsmål om arrangementet eller den regionale satsningen Kunst i offentlige rom Trøndelag. Mail:randi@samtidskunst.no eller tlf. 73 52 49 10.   

 

      

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Kimen kulturhus
Tid
Onsdag 11. september 2019 kl. 10.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 4. september 2019 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Kommune/Firma

Birgit Bjerkan Inderøy kommune
Ane Linn Haagaas Røros kommune
Steinar Haugen Skaun kommune
Tone Fossan Ertsås Steinkjer kommune
Anne Kari Kristensen Stjørdal kommune
Arne Fridthjof Venæs Stjørdal kommune
Astrid Vikaune Stjørdal kommune
kjersti berg trondheim kommune
Ingun Myrstad Trondheim kommune
Øystein Eide Trøndelag fylkeskommune
Astrid Fuglås Trøndelag fylkeskommune
Tor Erik Munkvold Trøndelag fylkeskommune
Ingvild Aasen Verdal kommune
Jan Ove Berdahl Åfjord kommune