Program

Sted : Røros Hotell
Tid : Tirsdag 05. desember 2017 kl. 09:00 – 15:00
Pindena mediabank Media ID 323

Velkommen til kurs for faglige ledere og instruktører - del 1. Kurset er et ledd i etterutdanningstilbudet for faglig leder og instruktører i bedrifter i Sør-Trøndelag.

Det er enkel servering ved ankomst og lunsj serveres. Kurset er gratis. Om man melder seg på og ikke møter faktureres 500 kroner.

Tema for dagen

Om fag- og yrkesopplæring:

  • Rammer og regelverk i fag- og yrkesopplæringen
  • Organisering av utdanningen, fra vg1 til fullført fag-/svenneprøve

Bedriftens rolle:

  • Mottak av lærling i bedriften
  • Intern opplæringsplan, konkretisering av kompetansemål i læreplanen

Lærlingen:

  • Hvem er  lærlingen/lærekandidaten?
  • Lærling og bedrift siner rettigheter og plikter i læreforholdet

Oppfølging i bedriften:

  • Dokumentasjon av opplæringen
  • Veiledning og kultur for tilbakemelding
  • Endring og heving av lærekontrakt
  • Fag-/svenneprøve – oppmelding, gjennomføring og bedømming