Digitalt praksiskandidatkurs - helsearbeiderfag

Kurset er basert på Vg3-læreplanen i helsearbeiderfag, og tar for seg fagområdene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling.

Siden kurset er digitalt kan du delta uansett hvor du bor. Du får lokal oppfølging av ditt nærmeste ressurssenter eller av Oppdal ressurssenter.

Oppstart, lengde og pris:

Oppstartsmøte på Teams: 9.september, kl.14.30 - 15.30. Du får lenke til Teamsmøtet når du melder deg på kurset.

Oppstart undervisning: Uke 38

Kurset er på totalt 26 uker fordelt på høst- og vårsemesteret.

Kurset koster 18.000kr for de som ikke har voksenrett. Flere fagforeninger har stipend for medlemmer som fullfører teorieksamen. Hør med din tillitsvalgte.

Kursorganisering: 

Uke 1: Kurslærer publiserer forelesningsfilmer og legger ut oppgaver

Uke 2: Lever inn oppgaver i læringsplattformen Dokker. Kurslærer vurderer oppgavene. Mulig kurslærer legger ut forelesningsfilm om nødvendig for progresjonen

Uke 3: Videoveiledning på dagtid, via videokonferanse (Teams). 2 - 2,5 timer

Bøker: 

"God Helse" - serien fra Gyldendal forlag (2017): God Helse 1, God Helse 2, Kommunikasjon og Yrke.

Du kan kjøpe lisens til smartbøker på: Smartbøker - God Helse-serien

Annen informasjon:

Kurslærer: Lærer i helsefag v. Oppdal videregående skole

Eksamen: 5 timers skriftlig eksamen i juni 2021. Du melder deg opp som privatist

Sluttkompetanse: Når eksamen er bestått og praksiskravet på 60 måneder er godkjent, kan du melde deg opp til fagprøve. Etter bestått fagprøve, er du ferdig utdannet helsefagarbeider

Forkunnskap/Inntakskrav: Ingen spesielle. En fordel å ha noe praksis fra fagområdet

Eksamensavgift: Ca. 1000 kr. (betales ved oppmelding til privatisteksamen)

Frist for påmelding: 15.september 2020

 

Registrer deg på Vigo (fylkeskommunens oversikt over dem som ønsker voksenopplæring). (NB! For å melde deg på selve fagbrevkurset, gå til fanen "Påmeldingsskjema").

 

Forbehold om nok deltakere for å sette i gang kurs.

 

Bildereferanse: CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Heiko Junge

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Leder Oppdal ressurssenter

Inger Beate Måren Sundseth

E-post: ingsun@trondelagfylke.no

Telefon: 93 28 07 73/ 74 17 72 68 (74 17 56 00, sentralbord)

 

Du kan også bruke kontaktskjemaet under:

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

 DIGITALT KURSSAMARBEID - SE ALLE VÅRE FELLES TILBUD FRA HØSTEN 2020

 

Ressurssentra i Trøndelag sør tilbyr fra høsten 2020/våren 2021 digitale kurs for praksiskandidater.

Vårt fokus er på faglig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging.

Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys.
Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter.

Vi tilbyr kurs i følgende lærefag:


Følg med - flere tilbud kommer..............


Du er velkommen til å kontakte ditt nærmeste ressurssenter eller en av oss andre for mer informasjon:

Morten Aspås CHR.THAMS RESSURS

Arve Ophaug FOSEN RESSURSSENTER

Dag Willmann GURI KUNNA RESSURSSENTER

Ingrid Hoftun HEMNE RESSURSSENTER

Inger Beate Måren Sundseth OPPDAL RESSURSSENTER

Kjell Inge Breivoll RØROS RESSURS

Torunn Butli Rømma ÅFJORD RESSURSSENTER

 

Bilder hentet fra:
CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Nick White, CC-BY-NC-SA-4.0 Fotograf: Dag Jenssen, CC-BY-NC-4.0 Leverandør: Shutterstock
Leverandør: NTB scanpix