Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 7. juni 2024 kl. 09:30 - 14:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 30. mai 2024 kl. 12:00

Kurs i formidling av forskningsbasert kunnskap

Bibliotekarer føler seg trygge i rollen som litteraturformidlere, men hva med formidlingen av forskningsbasert kunnskap?

I dette kurset tar vi for oss grunnleggende spørsmål som: hva er forskningsbasert kunnskap, hvor finner man kilder til åpent tilgjengelig forskning og hvordan bruker man disse kildene?

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det skal legges til rette for at «bibliotekene kan fungere som kunnskapsarenaer som gir brukerne tilgang til kvalitetssikret informasjon og forskning».

Med utviklingen mot åpen forskning har bibliotekene og befolkningen gratis tilgang til stadig mer forskningsbasert kunnskap, men det å ha tilgang er ikke nok i seg selv. Vi må også kunne veilede brukerne i å finne, vurdere og anvende kunnskapskilder.

I denne workshopen tar vi for oss noe teori, men aller mest blir det en praktisk økt bygget opp rundt caser fra biblioteket, hvor vi søker etter aktuell kunnskap som er åpent tilgjengelig på nettet. Målet er å gi økt trygghet i rollen som veileder og kunnskapsformidler, og å gi en innføring i noen aktuelle kilder til forskningsbasert kunnskap.

Samme kurs tilbys i Steinkjer i forbindelse med biblioteksjefmøtet (6. juni).

Kursholderne er Roy Martin Kristiansen og Linn K. Kristensen fra universitetsbiblioteket OsloMet.


Foto: OsloMet

Påmelding

Gratis for deltakerne. Enkel lunsj serveres.

Informasjon

Min side
Tid
Fredag 7. juni 2024 kl. 09:30 - 14:00
Påmeldingsfrist
Torsdag 30. mai 2024 kl. 12:00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}