Lokal samfunnsutvikling

Informasjon

Sted
Selbu, Namsos, Stjørdal
Tid
Fra tirsdag 18. september 2018 kl. 00.00
Til torsdag 10. januar 2019 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Mandag 27. august 2018 kl. 00.00

Trøndelag fylkeskommune tilbyr et samlingsbasert kurs i prosessledelse for sammenslåingskommuner høst/vinter 2018/19.

Kursbeskrivelse/program ser du i fanen program over.


Du kan melde deg på via fanen "Påmelding" over


Påmeldingsfrist: 21. august.

Kurset handler om planlegging som redskap for ledelse, innovasjon og utvikling av nye kommuner, og hovedfokus vil være på forberedelse av samfunnsplanarbeid.

Det må være flere fra samme kommune og de som deltar må ha med et reelt case ( ett prosjekt pr. kommune).

Temaer som egner seg som prosjekter på kurset:
• Kommunal planstrategi
• Kommuneplanens samfunnsdel og/eller nytt kommuneplansystem
• Strategi, plan- og utviklingsarbeid innen sektorer som helse/omsorg og oppvekst/kultur

Målgruppe: Ledere, prosjektledere, politikere og andre som har en rolle i plan- og utviklingsarbeid.

Praktiske opplysninger:
• Kurset går over tre samlinger; 18.-19. sept. (Selbu/Trondheimsregionen), 13.-15.nov. (Namsos), 9.-10. jan. 2019 (Stjørdal)
• Det er et maksantall på 30 deltakere.
• Deltakeravgiften er på kr. 3000.- pr person, pluss oppholdsutgifter til samlingene ( ca. 2 - 4.000 pr. samling).

A/S Utviklingskompetanse har det faglige ansvaret sammen med Høgskulen i Volda. Kurset er på masternivå, og det er anledning til å ta eksamen(frivillig)


Se også omtale av tidligere kurs: https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/populart-prosesskurs/

 

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Sted
Selbu, Namsos, Stjørdal
Tid
Fra tirsdag 18. september 2018 kl. 00.00
Til torsdag 10. januar 2019 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Mandag 27. august 2018 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Svein-Henry Berdal
Olav Dombu
Kristin Gjersvoll Wangen
Stein Arne Jakobsen
Ingvill Kvernmo
Steinar Larsen
Petter Lindseth
Eva Sæther
Malin Sæther
Ragnhild Godal Tunheim