Lokal samfunnsutvikling

KURS/STUDIETILBUD I LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING I TRØNDELAG

Et tverrfaglig kurs/studie i prosjekt- og prosessledelse med vekt på kommunikasjon, samhandling og kreativitet vinteren 2017/18.

Målgruppe: Rådmenn, folkevalgte, sektorledere, kommuneplanleggere i kommunene i Trøndelag. 

Arrangør: Trøndelag fylkeskommune

Fagansvarlig: Utviklingskompetanse as i samarbeid med Høgskulen i Volda

Kurset er samlingsbasert, og det gjennomføres tre samlinger på ulike steder i Trøndelag.

Samling I: 05. - 06. desember 2017, Selbusjøen Hotell & Gjestegård, Selbu
Samling II: 09. - 11. januar 2018, Scandic Hell, Stjørdal
Samling III: 06. - 08. mars 2018, Jægtvolden fjordhotell, Inderøy

 

Kostnader: Deltakeravgift kr.3.000 pr.person, pluss reise -og oppholdsutgifter på samlingene (ca kr 2.000 pr.samling) samt semesteravgift (dersom du vil ta eksamen)  

 

Se vedlagte beskrivelse av tilbudet.

 

Kontakt: tove.gaupset@stfk.no