Kurs Praktisk ledelse 4.9.2019 Praktisk personalledelse 16.10.2019

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 4. september 2019 kl. 14.00
Til onsdag 16. oktober 2019 kl. 20.00
Påmeldingsfrist
Fredag 30. august 2019 kl. 23.59

Praktisk ledelse      Praktisk personalledelse - inspirasjonsdager for refleksjon og ny kunnskap

Målgruppa er nye og erfarne ledere, mellomledere, styremedlemmer, ledere for lag og foreninger, tillitsvalgte, andre interesserte.

Onsdag 4. september kl. 14-20           sted: Åfjord videregående skole
Praktisk ledelse        «Å lede handler om å oppnå resultater gjennom andre»
Noen stikkord: Hva er ledelse, Lederstil og atferd, Grunnleggende verdier, Lederrollene, Ledelsesprinsipper, Rapportering. Eksempler og drøftinger.

Onsdag 16. oktober kl. 14-20              sted: Roan (sted bestemmes senere)
Praktisk personalledelse      «Våre ansatte er vår viktigste ressurs»
Noen stikkord: Personalpolitikk, Arbeidsrettslige hovedregler, Kriseberedskap, Rekruttering og utvelgelse, Mellommenneskelige forhold. Eksempler og drøftinger.         

Kursavgift:                  
kr 2500 for medlemmer av ÅNF for begge samlinger
Kr 3500 for ikke-medlem av ÅNF for begge samlinger
Kr 1300 for påmelding til en av datoene (medlem av ÅNF)
Kr 1750 for påmelding til en av datoene (for ikke-medlem av ÅNF)

Samlingene foregår mellom kl 14-20, med mat og mingling fra kl 14. Bevertning og kursmateriell inngår i kursavgiften.

Det anbefales at flere fra samme bedrift deltar.

Åfjord Næringsforening har vært initiativtaker til kursdagene.

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS
Adm og tilrettelegging:              Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

 

Flere dagskurs med aktuelle tema kan tilbys våren 2020.

Kontaktinfo: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800

Velkommen til dagskurs med tema ledelse: Praktisk ledelse 4.9.19 Praktisk personalledelse 16.10.19

Praktisk ledelse onsdag 4. september, sted: Åfjord videregående skole

Praktisk personalledelse onsdag 16. oktober, sted: Roan

Kursavgift:                  
kr 2500 for medlemmer av ÅNF for begge samlinger
Kr 3500 for ikke-medlem av ÅNF for begge samlinger
Kr 1300 for påmelding til en av datoene (medlem av ÅNF)
Kr 1750 for påmelding til en av datoene (for ikke-medlem av ÅNF)

Samlingene foregår mellom kl 14-20, med mat og mingling fra kl 14. Bevertning og kursmateriell inngår i kursavgiften.

 

 

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 4. september 2019 kl. 14.00
Til onsdag 16. oktober 2019 kl. 20.00
Påmeldingsfrist
Fredag 30. august 2019 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Praktisk ledelse 4.9. Praktisk personalledelse 16.10.

Onsdag 4. september           sted: Åfjord videregående skole
Praktisk ledelse        «Å lede handler om å oppnå resulater gjennom andre»

Noen stikkord: Hva er ledelse, Lederstil og atferd, Grunnleggende verdier, Lederrollene,

Ledelsesprinsipper, Rapportering. Eksempler og drøftinger.


Onsdag 16. oktober              sted: Roan
Praktisk personalledelse      «Våre ansatte er vår viktigste ressurs»
Noen stikkord for : Personalpolitikk, Arbeidsrettslige hovedregler, Kriseberedskap, Rekruttering og utvelgelse, Mellommenneskelige forhold. Eksempler og drøftinger.         

 

Fagsamlingene er initiert av Åfjord Næringsforening

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS
Adm og tilrettelegging:            Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

 

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}