Praktisk personalledelse 16.10.2019 (Praktisk ledelse ble gjennomført 4.9.2019)

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 20.00
Påmeldingsfrist
Mandag 14. oktober 2019 kl. 23.59

Praktisk personalledelse og Praktisk ledelse - inspirasjonsdager for refleksjon og ny kunnskap

Målgruppa er nye og erfarne ledere, mellomledere, styremedlemmer, ledere for lag og foreninger, tillitsvalgte, andre interesserte.

Praktisk Personalledelse - Onsdag 16. oktober kl. 14-20              sted: Åfjord videregående skole
«Våre ansatte er vår viktigste ressurs»
Noen stikkord: Personalpolitikk, Arbeidsrettslige hovedregler, Kriseberedskap, Rekruttering og utvelgelse, Mellommenneskelige forhold. Eksempler og drøftinger.         


Gjennomført 4.9.:Praktisk ledelse        «Å lede handler om å oppnå resultater gjennom andre»
Godt over 20 deltakere som etter endt kurskveld ga gode tilbakemeldinger, med refleksjoner å ta med seg tilbake til egen arbeidshverdag.

Kursavgift:                  
kr 2500 for medlemmer av ÅNF for begge samlinger
Kr 3500 for ikke-medlem av ÅNF for begge samlinger
Kr 1300 for påmelding til en av datoene (medlem av ÅNF)
Kr 1750 for påmelding til en av datoene (for ikke-medlem av ÅNF)

Samlingene foregår mellom kl 14-20, med mat og mingling fra kl 14 ved kantina. Bevertning og kursmateriell inngår i kursavgiften.

Det anbefales at flere fra samme bedrift deltar.

Åfjord Næringsforening har vært initiativtaker til kursdagene.

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS
Adm og tilrettelegging:              Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

 

Flere dagskurs med aktuelle tema tilbys våren 2020.

Kontaktinfo: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800

Velkommen til dagskurs med tema ledelse: Praktisk personalledelse 16.10.19

 

Praktisk personalledelse onsdag 16. oktober 2019, sted: Åfjord videregående skole

Kursavgift:                  
kr 2500 for medlemmer av ÅNF for begge samlinger
Kr 3500 for ikke-medlem av ÅNF for begge samlinger
Kr 1300 for påmelding til en av datoene (medlem av ÅNF)
Kr 1750 for påmelding til en av datoene (for ikke-medlem av ÅNF)

Samlingene foregår mellom kl 14-20, med mat og mingling på kantina fra kl 14. Bevertning og kursmateriell inngår i kursavgiften.

 

Tema Praktisk ledelse ble gjennomført 4. september, sted: Åfjord videregående skole

Informasjon

Min side
Tid
Onsdag 16. oktober 2019 kl. 20.00
Påmeldingsfrist
Mandag 14. oktober 2019 kl. 23.59

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Praktisk ledelse 4.9. Praktisk personalledelse 16.10.

Onsdag 4. september           sted: Åfjord videregående skole
Praktisk ledelse        «Å lede handler om å oppnå resulater gjennom andre»

Noen stikkord: Hva er ledelse, Lederstil og atferd, Grunnleggende verdier, Lederrollene,

Ledelsesprinsipper, Rapportering. Eksempler og drøftinger.


Onsdag 16. oktober              sted: Åfjord videregående skole
Praktisk personalledelse      «Våre ansatte er vår viktigste ressurs»
Noen stikkord for : Personalpolitikk, Arbeidsrettslige hovedregler, Kriseberedskap, Rekruttering og utvelgelse, Mellommenneskelige forhold. Eksempler og drøftinger.         

 

Fagsamlingene er initiert av Åfjord Næringsforening

Faglig ansvar for dagene:         Arena Utvikling AS ved Einar Frønes og Snorre Gabrielsen
Adm og tilrettelegging:            Åfjord ressurssenter – Åfjord videregående skole

 

Kontakt

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}