Leselederkurs i Shared reading-metoden i Trondheim 13.-15. november

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 13. november 2019 kl. 10.00
Til fredag 15. november 2019 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Mandag 28. oktober 2019 kl. 00.00

Prosjektet "Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet" er i gang, og vi kan invitere til det kurs for å bli leseleder!

Varighet: Kurset er på 18 timer, fordelt over tre dager, kl. 10-17 alle dager. Kun 12 plasser.

  I løpet av kurset vil du blant annet lære om:

  • hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og bakgrunnen for metoden
  • valg og forberedelse av tekst
  • høytlesningen; funksjon og teknikker
  • hvordan bli bevisst rollen din som leseleder
  • hvordan komme i gang med grupper
  • om prosjektet "Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet" og om oppfølging etter kurset

Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Hva er Shared reading?

Shared reading er høytlesning av litteratur i en gruppe, etterfulgt av samtale som ledes av gruppelederen. Shared reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det handler om gleden ved å lese, og glede ved å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap.

Les mer om prosjektet "Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet" og artikkel om Shared reading på Litteraturbloggen til Deichman.

En god innføring i Shared reading kan også ses i episode 1 av serien "Kunsten som terapi" som ligger på nrk.no. 

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som har en kjærlighet til litteratur og er opptatt av menneskers vekst. Kurset er åpent for bibliotekarer, litteraturinteressert helsepersonell, og frivillige som har avtale om å lese på institusjoner.  

Vi ønsker å rekruttere kursdeltakere som vil holde Shared reading lesestunder etter kurset, som sertifiserte leseledere. Målet er at det skal bli faste tilbud om Shared reading i hele Trøndelag og Møre og Romsdal i løpet av en 3-årig prosjektperiode. 

Du søker om å få delta på kurset ved å melde deg på her. Skriv litt om hvorfor, hvor og hvordan i kommentarfeltet, så vil vi ta kontakt, og fordele de 12 plassene så godt vi kan.

Det holdes kurs i Steinkjer 27.-29. september 2019.

Pris

Kurset er gratis, men fordrer at man holder Shared reading-lesestunder etterpå. 

Ved behov dekkes overnatting, og det kan gis støtte til reise.

 

Kurset holdes av Kari Hortman, prosjektleder for Litterære pusterom,  og Kirsten Muhle: https://kirstenmuhle.no/ 

Bakgrunn

Metoden ble først utviklet i England av The Reader organisation

Leserne er den norske søsterorganisasjonen til The Reader i England og Læseforeningen i Danmark. Organisasjonen jobber for å spre Shared Reading i Norge, og er en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

Følg gjerne Leserne Shared Reading Norge på Facebook.

Kurset er del av det treårige prosjektet Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet

Sparebankstiftelsen SMN ha støttet satsingen på Shared reading i Trøndelag og Møre og Romsdal med tre millioner kroner. 

 

Kontakt arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek v/ prosjektleder Kari Hortman, kariho@trondelagfylke.no, tlf 74 17 53 38 / 41 65 28 80

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 13. november 2019 kl. 10.00
Til fredag 15. november 2019 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Mandag 28. oktober 2019 kl. 00.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Deltagere

Fornavn

Etternavn

Arbeidssted eller lesested

Inger Marie Falch Løwø Diakon i Indre Fosen kirkelige fellesråd
Ingrid Johansen Hommelvik bibliotek
Lisbeth beate Skirstad Jekken frivilligsentral
Lisabeth Lind Malvik bibliotek
Marit Haugen Bergsrønning Meldal Folkebibliotek
Torill Haueng Midtre Gauldal folkebibliotek
Hjørdis Wendelbo Nærøy kommune, Nærøy bo-og beh.senter
Helene Beate Moe Nærøy kommune, Nærøy bo-og beh.senter og Flyktningetjenesten i Nærøy kommune
Jorunn Rye Rindal kommune
Camilla Gerhardsen Saupstad frivilligsentral
Tonje Øverland Thora Storm vgs
Trine Johnsen Trondheim folkebibliotek