Leselederkurs i Shared reading-metoden. DIGITALT

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 3. mars 2021 kl. 10.00
Til fredag 5. mars 2021 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 17.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Kursholderne Kirsten Muhle og Kari Hortman ønsker dere velkommen!

 

Prosjektet "Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet inviterer til digitalt leselederkurs

Varighet: Kurset er på 18 timer, fordelt over tre dager, kl. 10-17 alle dager. Kun 12 plasser.

  I løpet av kurset vil du blant annet lære om:

  • hva som kjennetegner Shared Reading-metoden, og bakgrunnen for metoden
  • valg og forberedelse av tekst
  • høytlesningen; funksjon og teknikker
  • hvordan bli bevisst rollen din som leseleder
  • hvordan komme i gang med grupper
  • om prosjektet "Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet" og om oppfølging etter kurset

Du kommer til å få oppleve Shared Reading i praksis og gjøre øvelser og oppgaver som forbereder deg på rollen som leseleder.

Hva er Shared reading?

Shared reading er høytlesning av litteratur i en gruppe, etterfulgt av samtale som ledes av en leseleder. Shared reading er en litterær, personlig og sosial opplevelse. Det handler om gleden ved å lese, og gleden ved å dele opplevelsen av en tekst i fellesskap.

Les en god innføring om Shared reading på Litteraturbloggen til Deichman. 

Hvem er kurset for?

Kurset er primært for deltakere i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kurset passer for alle som har en kjærlighet til litteratur og er opptatt av menneskers vekst. Kurset er åpent for bibliotekarer, litteraturinteresserte helsearbeidere, frivillige og andre som har et ønske om å praktisere.  

Vi ønsker å rekruttere kursdeltakere som vil holde Shared reading lesestunder etter kurset, som sertifiserte leseledere. Målet er at det skal etableres faste tilbud om Shared reading i alle kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal i løpet av den 3-årige prosjektperiode. 

Du søker om å få delta på kurset ved å melde deg på her. Skriv litt om hvorfor, hvor og hvordan i kommentarfeltet, så vil vi fordele de 12 plassene så godt vi kan.

Pris

Kurset er gratis. 

Det er viktig at du setter av tid til å delta i tre hele dager, og at du kan delta via datamaskin, PC eller Mac.

Det er en klar målsetting at alle deltakere skal praktisere som leseledere etter kurset. Det vil bli tilbudt oppfølging i et faglig nettverk etter kurset.

Kurset holdes av Kari Hortman, prosjektleder for Litterære pusterom,  og Kirsten Muhle: https://kirstenmuhle.no/ 

Bakgrunn

Metoden ble først utviklet i England av The Reader organisation

Leserne er den norske søsterorganisasjonen til The Reader i England og Læseforeningen i Danmark. Organisasjonen jobber for å spre Shared Reading i Norge, og er en viktig samarbeidspartner i prosjektet.

Følg gjerne Leserne Shared Reading Norge på Facebook.

Kurset er del av det treårige prosjektet Litterære pusterom - Shared reading for større livskvalitet.

Du kan følge prosjektet på Facebook: Litterære pusterom - Shared Reading for større livskvalitet

Sparebankstiftelsen SMN ha støttet satsingen på Shared reading i Trøndelag og Møre og Romsdal med tre millioner kroner til en treårig satsing. 

 

Kontakt arrangør: Trøndelag fylkesbibliotek v/ prosjektleder Kari Hortman, kariho@trondelagfylke.no, tlf. 41 65 28 80

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fra onsdag 3. mars 2021 kl. 10.00
Til fredag 5. mars 2021 kl. 17.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 23. februar 2021 kl. 17.00
Ledige plasser
Påmeldingsfrist utløpt

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Deltagere