Lokal workshop for utvikling av Trøndelag som opplevelsesdestinasjon mot 2030

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.