Lyst til å teste ut en ny taxi-app?

Trøndelag fylkeskommune skal teste ut en ny løsning for å bestille og betale for drosjetjenester, appen Taxi i Trøndelag.

Du skal ha mulighet til å betale fast pris for drosjeturen på forhånd. Du kan velge drosje ut fra hvilken drosje som kan tilby lavest pris, hvem som har minst ventetid, eller hvem som har god kvalitet. Eller, ikke minst, hvem har den beste kombinasjonen av disse faktorene. i tillegg er det mulig å samkjøre med andre i tjenesten. Det vil føre til at du får lavere pris for turen, og drosje kan kanksje bli et alternativ for flere turer?

Vi ønsker å se om bedre informasjon om drosjetjenestene gjør taximarkedet mer oversiktlig. I tillegg ønsker vi å se om et tilbud med samkjøring gjør drosje mer aktuell som et alternativ til privatbilen.

Denne testen er åpen for alle. Testperioden vil vare fram til slutten av oktober 2018, vi vil da foreta en evaluering av hvordan vi går videre med dette. Vi håper at testdeltakerne også vil være villige til å svare på noen tilsendte spørsmål angående taxi-appen i løpet av testperioden.

https://trondelag.pameldingssystem.no/auto/1/Infoark taxitest.pdf

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra torsdag 12. april 2018 kl. 00.00
Til torsdag 11. oktober 2018 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Søndag 1. april 2018 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Spørsmål/ Annet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}