Lyst til å teste ut en ny taxi-app?

Trøndelag fylkeskommune skal teste ut en ny løsning for å bestille og betale for drosjetjenester, en felles taxi-app på tvers av sentraler.

Du skal ha mulighet til å betale fast pris for drosjeturen på forhånd. Du kan velge drosje ut fra hvilken drosje som kan tilby lavest pris, hvem som har minst ventetid, eller hvem som har god kvalitet. Eller, ikke minst, hvem har den beste kombinasjonen av disse faktorene. I tillegg skal det etter hvert bli mulig å samkjøre med andre i tjenesten. Det vil føre til at du får lavere pris for turen, og drosje kan bli et alternativ for flere turer?

Vi ønsker å se om bedre informasjon om drosjetjenestene gjør taximarkedet mer oversiktlig. I tillegg ønsker vi å se om et tilbud med samkjøring gjør drosje mer aktuell som et alternativ til privatbilen.

Denne testen er åpen for alle. Testperioden vil trolig vare fram til slutten av august 2019, vi vil da foreta en evaluering av hvordan vi går videre med dette. Vi håper at testdeltakerne også vil være villige til å svare på noen tilsendte spørsmål angående taxi-appen i løpet av testperioden.

https://trondelag.pameldingssystem.no/auto/1/Infoark taxitest.pdf

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Tid
Fra fredag 1. mars 2019 kl. 00.00
Til lørdag 31. august 2019 kl. 00.00
Påmeldingsfrist
Fredag 8. februar 2019 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Spørsmål/ Annet?

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}