Test av felles bestillingsplattform for taxi

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.