Tilbud om mattegym skoleåret 2017/2018

Tid:
Mandag 30. oktober 2017 kl. 08:15 – onsdag 01. november 2017 kl. 11:45

Målet er å gi elever som mangler grunnleggende ferdigheter i matematikk en større mulighet for å bestå faget til sommeren 2018, dvs. få minimum karakteren 2. Skolen kan selvsagt ikke gå ut å love elever en bestemt karakter i forkant, men legge til rette for at muligheten for å bestå i faget, blir større.

Dette forutsetter at eleven selv er motivert for å jobbe med faget, både i denne perioden samt resten av skoleåret. Det vil også være verdifullt med oppmuntring fra foresatte.

Det forutsettes at:

  1. Elevene melder seg selv på kurset ved å svare på dette brevet.
  2. Eleven er motivert og innstilt på å jobbe med matematikk
  3. Elevene deltar på prøve ved temaets slutt.
  4. Eleven gir en evaluering av kurset i etterkant.

Har du spørsmål, ring 922 05 164