Møte for private eiere av freda bygninger i Trøndelag 2022

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.